Medarbetarberättelser

Vissa säger att tekniken är det som tar oss framåt, vi tycker att det är människorna bakom tekniken. Lambertsson är ett företag uppbyggt av människor. Det är människorna som skapar relationerna, samarbetar för att uppnå gemensamma mål och se till att ni får maskinerna i tid. Därför vill vi belysa våra medarbetares historier om vardagen på Lambertsson.