Grönyte- och jordmaskiner

Behöver du hyra jordbearbetnings och grönytemaskiner till ditt projekt?

Karaktäristiskt för jordfräsen är att den drivs fram av hjulen som är bärande. Klorna vrider runt med hög hastighet och finfördelar jorden. Motorhackan flyttas framåt eller bakåt av valsen med hackorna som roterar ganska långsamt. Motorhackan delar sönder jorden och blandar in gödsel och andra medel vid anläggning och omläggning av gräsmattor.

Hyr jordfräs, lövblås, gräsklippare och andra jordbearbetnings och grönytemaskiner hos Lambertsson.