Mät- och kontrollinstrument

Behöver du hyra mät- och kontrollinstrument till ditt projekt?

Mät- och kontrollinstrument har länge använts vid byggoch anläggningsarbete. Instrumenten har dessutom många användningsområden inom den tillverkande industrin. Vi hyr ut flera varianter av laserutrustning som hjälper dig att få små och stora konstruktioner rätt avvägda. Vi kontrollerar alla mätinstrument enligt rutiner för ISO9001 efter varje uthyrning.

Hyr planlaser, teodolit, tvåfallslaser och andra lasrar hos Lambertsson.