Packningsmaskiner

Behöver du hyra packningsmaskiner till ditt byggprojekt?

Framåtgående vibratorplattor är specialkonstruerade för effektiv packning av sand, grus, makadam, asfalt och marksten. Utrustningen lämpar sig väl för mindre reparationsoch underhållsarbeten som till exempel parkeringsplatser.

Fram- och backgående vibratorplattor är något större och speciellt konstruerade för packning av områden där vältar inte kan utnyttjas fullt ut. Det kan handla om rörgravar och arbeten med plattläggning.

Hyr vibrationsplatta, rundplatta, vibrationsstamp och andra packningsmaskiner hos Lambertsson.