Spillberedskap

Behöver du spillberedskap till ditt byggprojekt?

Spillberedskap kan även användas för olika typer av spårarbete för att på ett effektivt och miljövänligt vis ta hand om och utföra sanering av oljor, drivmedel samt läckage från maskiner m.m.

Genom att ha ett spillberedskapskit till hands på din arbetsplats innan olyckan är framme förbättrar du miljösäkerheten på er arbetsplats. Beredskapskitet bör användas när vätskor såsom hydraulolja, formolja, målarfärg. läcker ut vid olyckor.

På varje Lambertssondepå finns nu spillberedskapskit att köpa. Vi har två olika beredskapskit att välja mellan – Spillberedskap Anläggning (art. nr: 317905) och Spillberedskap Bygg (art. nr: 317900). Dessa innehåller allt ifrån skyddshandskar och avfallssäckar till absorberingsormar och absorberingspallmattor.

Tack vare vårt beredskapskit har du ett bra åtgärdspaket och du kan på ett bra och effektivt sett hantera bränslen, oljor och andra kemikalier på din arbetsplats om en olycka inträffar.