Tankar och säkerhetsskåp

För att förenkla hanteringen av diesel på en arbetsplats är en bränsletank ett bra alternativ istället för att hantera diesel på fat. Det blir mindre spill vid tankning av maskinerna och den är enkel att fylla på.

Samtliga bränsletankar i vårt sortiment kontrolleras regelbundet samt är ADR-godkända, det vill säga får transporteras på väg.

Under byggtiden samlas det en mängd dokument som måste förvaras på både ett praktiskt och säkert sätt. Förvaringen bör skydda både mot stöld och brand och samtidigt vara ett utrymme som är lätt att använda. Vi har olika typer av skåp att välja mellan, bland annat säkerhetsskåp eller vanliga bokhyllor som ingår i standardmöbleringen i kontorsbodarna.

Vårt brandsäkra arkivskåp rymmer 45 pärmar och har två dörrar som gör att utrymmet framför skåpen kan hållas nere. Dörrarna kan öppnas 270 grader och därmed fungerar skåpet som en öppen bokhylla. Säkerhetsskåpen är testade och klassade för att klara en totalbrand.