Ställningar och monteringstöd

Vi levererar och hyr ut byggnadsställningar, rullställningar, byggtrappor och monteringsstöd för att skapa säkerhet på byggarbetsplatserna.

Säkerheten på byggplatsen har förbättrats och olycksfrekvensen har halverats inom byggbranschen sedan 1994, enligt en rapport från BCA, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråden. Mycket har gjorts för säkrare arbetsplatser och mycket mer kan göras för att uppnå en nollvision.