Byggtrappor

Byggtrapporna kan snabbt och enkelt monteras upp på platsen – direkt från transporten – och kan användas inom några minuter

Trapporna monteras i vinklar mellan 25º och 50º och man går framåtvänd i dem som i vanliga trappor. Det går utmärkt att bära med sig små verktyg, utrustning och material i trapporna.

De kan monteras runt byggnadsställningar, i servicegångar, runt kanter eller på andra platser, och därigenom skyddas trapporna i byggnaden mot det slitage som uppkommer under byggprocessen. De följer till fullo EN 12811 (tillfälligt tillträde mellan nivåer i byggnadsställningar).