Torkning & uppvärmning

Torrt bygge är en förutsättning för rätt kvalitet, därför har vi specialiserat oss på dimensionering av uppvärmning och uttorkning i byggnadskonstruktioner.

Vi hjälper till med dimensionering, installation samt driftsättning av den värmeutrustning som är mest lämpad för er arbetsplats. Lambertsson kan med dagens utrustning få rätt klimatstyrning för en effektiv och energibesparande uttorkning.

Tänk på att placera oljefatet eller tanken på ett lämpligt avstånd från byggtorken när du använder oljeeldad byggtork. Du kan undvika bränslespill genom att använda en spilluppsamlare som du ställer oljefatet i. Se även till att avgaser från byggtorken leds ut i det fria med hjälp av avgasrör

Det finns olika energikällor för tillfällig uppvärmning inom bygg- och anläggningssektorn. Med väldimensionerade system går det att spara både tid och pengar. Vi hjälper dig att välja rätt utrustning för att hantera olika temperaturvariationer.