Värmepannor

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att spara energi i värmesystemet.

En temperatursänkning med 1 grad minskar uppvärmningsenergin med cirka 5 procent. Undvik pannbelastning på mindre än 50 procent. Därefter sjunker verkningsgraden markant.

Vid installation av en varmluftspanna bör det finnas termostat samt möjlighet att ansluta återluft till aggregatet. Denna åtgärd kan spara upp till 50 procent av dieselförbrukningen.