ECO-asfalt® banar väg för en grönare framtid i hela Norden

Bara under 2020 var Peabs totala koldioxidbesparing under 2020 i Sverige 41 000 ton, vilket motsvarar cirka 31 500 bilar som kör 1 300 mil vardera. Under perioden 2015–2020 mer än halverades utsläppen i Sverige från asfaltproduktionen med en sammanlagd besparing av 200 000 ton CO2. Under 2021 lanserades ECO-Asfalt® även i Finland, Danmark och Norge.

–Övergången från fossila bränslen till förnyelsebara är den viktigaste faktorn för att minska klimatpåverkan från produktion av asfalt. På Peab Asfalt är det samtidigt en del i ett större miljöinitiativ där vi även arbetar med energieffektivitet, reducerad tillverkningstemperatur, fossilfri transport och utläggning och inte minst återbruk – det sparar både CO2-utsläpp och naturresurser, berättar Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, Peab Asfalt.

Vid tillverkning av asfalt är det torkning och uppvärmning av stenmaterialet som är den process som kräver störst mängd energi. Vid tillverkning av ECO-Asfalt® används en förnyelsebar värmekälla (till exempel bioolja eller biogas), vilket radikalt minskar koldioxidutsläppen utan att slutprodukternas egenskaper påverkas. Alltså samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart. Genom återanvändning av asfalt minskar vi ytterligare våra klimatutsläpp och även uttagen av naturresurser. Många gånger ger det också en ännu bättre asfalt. Förutom att detta är en väsentlig vinst för miljön skapar det även värden för våra kunder. Genom att välja ECO-Asfalt® framför konventionell asfalt hjälper vi våra kunder att nå sina egna klimatmål. Via vår avancerade klimatkalkylator kan vi beräkna och redovisa vilka klimatbesparingar kunden kan uppnå genom att välja ECO-Asfalt® i varje specifikt asfalteringsprojekt. Vi kan dessutom lämna en klimatdeklaration efter utfört arbete som redovisar de totala utsläppen för projektet. Beräkningen inkluderar alla steg i kedjan, från råvaror och transporter till tillverkning och utläggning. I en förenklad kalkylator på Peabs hemsida kan kunden själv göra en jämförelse för några typiska asfalteringsuppdrag.  

Läs tidigare nyheter och artiklar

Helhetslösningar redan från start med TA planer

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. Till exempel sköter vi all kontakt mellan Trafikverket /kommunen och entreprenören. Allt våra kunder behöver göra är att meddela oss vad som skall göras, vart det skall utföras och när de önskar börja.

En säkrare arbetsmiljö

Tillsammans ser vi till att jobbet görs säkert

Fokus på säkerhet

Trygga arbetsplatser för alla

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.