Miljö och hållbarhet

Allt som vi människor gör idag påverkar miljön nu men också i framtiden. För oss är det viktigt att verka innovativt och följa med i den tekniska utvecklingen för att kunna vara med och påverka hur vi kan förbättra vår miljö.

På Lambertsson arbetar vi hela tiden med att titta på hur man på ett effektivt sätt kan nyttja sina resurser. Det vill säga hur vi kan göra stor nytta med så liten resursinsats som möjligt för att både skapa affärsnytta och minska miljöpåverkan.

 Inom vissa områden driver vi därför på den tekniska utvecklingen. Det kan röra frågor som bidrar till att våra hus blir mer miljövänligt byggda då du exempelvis sätter solfångare på taket, hur du bara genom ditt beteende kan spara energi i ditt hem, eller hur man ute på arbetsplatsen på ett effektivt sett kan bidra till bättre säkerhet. Dessa är bara några exempel på frågor som vi arbetar med inom Lambertsson och som påvisar hur vi verkar för att driva den miljömässigt hållbara utvecklingen framåt.