Säkerhet och skalskydd

Får vi stjäla några minuter av din tid?

Det här är viktigt. Det här är en chans att spara pengar. Varje år stjäls det byggmaterial och verktyg från svenska byggen till en kostnad av 1,5 miljarder kronor. Detta fördelat på 6 000 tillgrepp. Det här är ingen ny företeelse, men trenden är att antalet brott ständigt ökar. För att stoppa detta otyg har vi på Lambertsson sytt ihop ett säkerhetskoncept som vi kallar Keep Out.

I Keep Out ingår alla delar som försvårar för tjuven att över huvudtaget försöka. Det blir inte värt risken. För dig som byggare är det däremot värt massor. Visst ser du fram emot att kunna minimera självrisker. Tänk att slippa tappa tempo på grund av att stå utan verktyg och maskiner. Och tänk att kunna räkna hem en större vinst vid efterkalkylen.

Keep Out övervakar och larmar på hela bygget, från containrar och bodar till minsta handverktyg. Våra motoriserade grindar är enkla både att installera och flytta. Ge vår lösning några minuter och du kommer att sova gott hela natten.

Inpassering, grindar och elstaket.

Vem som än tar sig in till eller ut från byggarbetsplatsen genom godkända passeringsställen blir noterad och registrerad. Obehöriga äga aldrig tillträde. Du har dessutom på detta sätt överblick över personal i händelse
av olycka. Alla som arbetar på bygget förses med ett ID06-kort.
Genom ett webbaserat informationssystem, kopplat till ID06, skapas nuläge och historik vad gäller arbetsstyrkans in- och utpassering och hur länge man vistats på platsen från gång till annan.
Våra motoriserade grindar är enkla att både flytta och installera. I sortimentet finns såväl rotationsgrindar som fordonsgrindar. Våra staket går att konvertera till elstaket, helt eller i bestämda delar.

ID06

Alla som arbetar på bygget förses med ett ID06-kort. Vid in- och utpassering till arbetsboden eller kontoret finns utrustning som känner av rörelser när dörrar öppnas. Och systemet vet, genom ID06-kortet, vem det är.

Läs mer om ID06

Fordonsgrindar

När du hyr fordonsgrind får du full kontroll över godsmottagningen på bygget. Du styr allt, vem som får passera, när de får passera och hur länge. Vi hyr ut färdigmonterade slaggrindar, skjutgrindar och vägbommar.

Läs mer om hyra fordonsgrind

Rotationsgrind

Håll arbetsplatsen trygg och säkerställ att endast behöriga personer med ID06 har tillträde till din byggarbetsplats. Hyr rotationsgrindar för kontrollerad in- och utpassering.

Läs mer om hyra rotationsgrind

Säkerhetsskåp samt dörrsystem till kontor och arbetsbodar.

En arbetsplats vinner på att vara trygg. Att få ha prylar ifred skapar trivsel och gemenskap på arbetsplatsen. KeepOut har också en social funktion. Även bodarna kan kopplas till ID06-systemet. Vid in- och utpassering till kontor och arbetsbodar finns utrustning som vet vem som passerar. Ett bygge kan vara lika mycket kvadratmeter av dokumentation. Viktig dokumentation måste säkras och får inte ligga utspridd med risk för såväl brand som stöld. Med KeepOut säkerhetsskåp skapar du trygghet vid förvaring av originalhandlingar och annat av vikt för driften av bygget. Skåpet har ett elektroniskt kodlås.

Säker dieselhantering

Hela idén med ID06 är, förutom säkerhetsaspekten, att förenkla och effektivisera. På dieselsidan innebär det att dieseln rinner rätt snarare än att pengarna rinner iväg.

Gas- och Gasolhanting

För att undvika att gasflaskor står spritt över hela bygget och utgör en stor risk har vi tagit fram en gas-/gasolcontainer som är låsbar. Den är uppmärkt så utryckningsfordon snabbt ska kunna urskilja denna container från övriga och på så sätt kunna göra en snabb insats om olyckan är framme.

Maskinstyrning

Keep Out lämnar inget åt slumpen. Ha fullständig kontroll över vem som har åtkomst till dina maskiner med hjälp av ID06 och optimera resursutnyttjandet.

Relaterade tjänster

Personalliggare

Hyr enkelt en elektronisk registreringsbox till ditt ROT-projekt och till det större projektet skapar vi en helhetslösning för säker passering av både personal och materielleveranser.

Läs mer om personalliggare

Tillfällig el

Lambertsson hjälper dig kartlägga ditt behov av byggkraft på arbetsplatsen. Vi består även med beräkningar, dimensionering, leverans och montage av tillfällig el till ditt projekt.

Läs mer om tillfällig el

Bodetablering

Lambertsson hyr ut bodar och moduler för alla behov. Vi erbjuder marknadens modernaste arbetsplatser till ert projekt. Våra bodar och moduler är miljöeffektiva, flexibla och kan anpassas efter era specifika krav och behov.

Läs mer om bodetablering