Keep Out säkrar ditt bygge – utifrån och in

Får vi stjäla några minuter av din tid? Vi lovar att det är en god investering.

Varje år drabbas tusentals svenska byggarbetsplatser av inbrott och stölder. Förutom att det försvinner verktyg och byggmaterial blir kostnaderna för förseningar och självrisker stora. Men det finns ett enkelt sätt att skydda sig: vårt säkerhetskoncept Keep Out övervakar alla delar av ditt bygge, det ser till att bara rätt personer har tillgång till din arbetsplats och att inga saker hamnar i orätta händer.

Kontakta oss

Keep Out innehåller en rad åtgärder och produkter som försvårar för tjuven att ta sig in (usp1)

Det ska innebära så stora risker att det inte ens är lönt att försöka. För ditt bygge minimerar du däremot riskerna! Arbetet kan fortgå som planerat utan störningar och det skapar en trygg och säker arbetsmiljö för din personal.

Eftersom varje arbetsplats är unik erbjuder vi inga färdiga säkerhetspaket (usp2)

Vi ser istället till att du får precis den lösning du behöver – vi träffar dig och går igenom ditt projekt, ger dig ett komplett förslag, sköter planeringen, leveransen, installationen och administrationen.

Säkerhets komponter

ID06

Personliga nycklar till din byggarbetsplats.

Övervakning

Kameror och larm

Stöldskyddsmärkning

Hyr du även dina maskiner av oss är de märkta med spårbar dna.

Maskinstyrning

Ta kontroll över dina maskiner.

Skalskydds komponter

Transportpassage

Vägbommar, skjutgrindar, vikgrindar och slaggrindar.

Personalpassager

Rotationsgrindar och gånggrindar.

Stängsel

Stängsel

Lösningar för vanliga utmaningar

För att komma in eller stänga ute

Vi hyr ut stängselsektioner, vägbommar och grindar av skjut-, vik- eller slagmodell som förenklar dina transporter. Du får full kontroll över godsmottagningen på bygget och styr enkelt vilka som får passera. Som inpassage för personal och besökare finns våra smidiga rotationsgrindar och gånggrindar.

Spara på krafterna

Keep Outs maskinstyrningsmodul ger dig kontroll över dina maskiner, endast den som har tilldelats rättighet att använda maskinen kan aktivera den med sin personliga nyckel, det ökar säkerheten på din arbetsplats. Samtidigt samlar systemet in information om när maskinen är i bruk så att du kan optimera användningen av den.

Teknik som bevakar och slår larm

Förebyggande övervakning toppar säkerhetskonceptet Keep Out. Skulle någon försöka ta sig in sker det inte obemärkt. Vi förser din byggarbetsplats med inbrottslarm och kameror som är kopplade till en larmcentral. Våra rörelsedetektorer och sirener är andra bra komplement som avskräcker tjuven.

Kontakt

Keep Out Support

Telefon: 020-88 25 00
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.