Vår strävan är grön

På Lambertsson arbetar vi hela tiden med att hitta effektivare sätt att nyttja våra resurser. Vi vill göra stor nytta med så liten resursinsats som möjligt för att både skapa affärsnytta och minska miljöpåverkan.

I dag

Vi hjälper våra kunder göra hållbara val. Att hyra är ett sätt att hushålla med resurser - både ekonomiskt och miljömässigt. Lambertsson var först i Sverige med att erbjuda anläggningsmaskiner som drivs med el och gör minsta möjliga klimatavtryck. Vi investerar löpande i fler gröna maskiner. Vi erbjuder också energioptimeringssystemet L-CTRL som hjälper kunden att göra energibesparingar på minst 20 procent.

I morgon

För oss på Lambertsson är det viktigt att verka innovativt och följa med i den tekniska utvecklingen för att förbättra vår miljö. Inom vissa områden driver vi därför på den tekniska utvecklingen. Vi engagerar oss exempelvis i frågor som kan bidra till det byggs miljövänligare hus med solpaneler, hur du bara genom ditt beteende kan spara energi i ditt hem eller hur man ute på arbetsplatsen på bästa sätt kan bidra till bättre säkerhet.

I framtiden

På Lambertsson gör vi också insatser för att minska vår egen klimatpåverkan.
Inom Peabkoncernen har vi tecknat avtal om att enbart köpa vattenkraftproducerad el märkt med EPD, Environmental Product Declaration. Märkningen innebär att elen är miljödeklarerad med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.
Peabkoncernen gör även en kartläggning av sina bolags energianvändning under fyra år, enligt direktiv som är fastställda av EU. Kartläggningen ger en helhetsbild av dagens energianvändning och syftar till att hitta åtgärder för att minska energianvändningen, producera mer per energiinsats och öka energieffektiviteten.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.