Ta kontroll över dina energikostnader på bygget

Lambertsson Control skapar framtidens energi- och klimatsmarta byggarbetsplatser

Idag är byggbranschens klimatpåverkan lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Dessutom ser vi att klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen som vid drift av fastigheten under 50 år. Vi har i och med dessa utmaningar mött kunder som efterfrågat lösningar inom bland annat mätning, övervakning, styrning, kontroll och automatisering. Det var med dessa önskemål och behov som vi utvecklade Lambertsson Control.

Kontakta oss

Vårt erbjudande

  • Energimätning
  • Klimatmätning
  • Optimerade klimatsystem
  • Bodar och utrustning
  • Larmhantering 

Hushålla med våra gemensamma resurser med Lambertsson Control

Fördelar med Control

  • Lägre energianvändning – Bättre kontroll och minskad onödig energianvändning 
  • Rätt klimat – Rätt temperatur vid rätt tidpunkt
  • Övervakning – Övervakning och larm vid driftsstörning.
CASE

Bodregulator - CMU Lund

Bakgrund/Behov: Peab har krav på nattsänkning av temperatur i bodarna.

Lösning: Bodregulator i varje bodmodul, vilket ger en sänkning av temperaturen ner till 14 C nattid. Det finns även möjlighet att automatisera avstängning av värme vid tex öppet fönster.

Resultat/Effekt: Minskad energianvändning.

CASE

Klimatmätning - Peab Kalmar

Bakgrund/Behov: Önskemål att mäta temperatur och fukt i hela byggnaden.

Lösning: En mätcentral med temperatur/fukt-sensorer på varje våningsplan.

Resultat/Effekt: Larm som reagerar vid avvikelser. Tydlig logg och rapportering av temperatur och fukt.

CASE

Energimätning - Ikea Kållered

Bakgrund/Behov: Krav från projekt om att mäta el-energi och vatten.

Lösning: Mätcentraler med anslutna elmätare och vattenmätare. Redovisning av energi och vatten för hela projektet görs. 

Resultat/Effekt: Lägre energianvändning och rapportering med erfarenheter och erfarenheter.

CASE

Energimätning - Enköping/Borås

Bakgrund/Behov: Krav på mätning och dokumentation.

Lösning: Fjärrstyrda värmemaskiner och larm. 

Resultat/Effekt:  Minskad energianvändning och jämnare uttag av fjärrvärme.

Relaterade produkter och tjänster

Lambertsson Online hjälper dig lyckas med ditt projekt

Få en smidig och effektiv arbetsplats - allt från din telefon eller dator.

Tillfällig värme och klimat

Byggvärme är en mycket viktig del på en byggarbetsplats. Med rätt lösning skapar vi tillsammans förutsättningar för en problemfri byggprocess och en god ekonomi i projektet.