Flexibel tillslutning av byggarbetsplatsen

I Lambertssons sortiment finns nu Altiflex interimstillslutning, ett innovativt och flexibelt system för tillfällig tillslutning av byggarbetsplatser. Altiflexsystemet är en lösning som innebär färre processer, enklare hantering, minskade risker och en bättre totalekonomi för hela ert byggprojekt.

En flexibel och effektiv försegling av bygget

Altiflexsystemet består av fönster- och dörrmoduler i olika storlekar som kan anpassas i höjd och bredd så att de effektivt förseglar alla öppningar i bygget och skyddar mot väder och vind.

Jämfört med en traditionell tillfällig tillslutning med träramar och plastfilm ger Altiflexsystemet en rad olika fördelar när det gäller ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö.

Altiflexsystemet är utformat och testat för att tåla Nordens hårda klimat, byggnormer och marknadskrav. Modulerna tål höga vindlaster och är slagtåliga, okrossbara, inbrottshämmande och dessutom godkända som skyddsräcken enligt EN13374.
Monteringen av Altiflexsystemet är enkel och kräver inget underhåll i efterhand.

Bättre totalekonomi

En effektiv interimstillslutning från byggarbetets start minskar värmeförlusterna vid vinterbyggnationer. Med Altiflexsystemet kan man sänka energikostnaderna med upp till hälften. Mängden fukt som uppstår under byggprocessen minimeras och bygget kan genomföras mycket snabbare. Därmed kan man komma igång med inomhusarbetet tidigare vilket gör att tidsplan och budget kan upprätthållas.

Förutom minskad energiförbrukning för uppvärmning ger Altiflexsystemet ytterligare besparingar när det gäller utgiftsposter som skyddsräcken, löpande underhåll och bortskaffande av avfall.

Tänk på arbetsmiljö och hållbarhet i byggproccessen

Utöver att minska onödigt slöseri med energi bidrar Altiflexsystemet till att förbättra byggarbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljö. Med Altiflex kan arbetet ske bakom en korrekt avskärmning och påverkas inte av kyla och vind.

Fasader

Modulerna ger en effektiv fasadtillslutning som säkerställer en god totalekonomi. De skapar dessutom ett professionellt intryck eftersom bygget ser presentabelt ut redan tidigt i byggfasen.

Tillfälliga väggar

Tillfälliga väggar kan vara nödvändiga på byggarbetsplatser i byggnader som ska behålla sin dagliga funktion, till exempel sjukhus, fabriker, flygplatser och skolor eller till uppdelning av lageranläggningar.

Dörrar och portar

Dörrar och portar från Altiflex utgör en effektiv och robust avspärrning av tillfartsvägar och ingångar till byggplatsen.

Mobila förvaringsutrymmen

Förvaringsutrymmet består av återvinningsbara och energisparande moduler och kan utrustas med hyllor, krokar, ljus, el, värme och ventilation.

Kontakta oss

Hitta ditt närmaste kundcenter och kom ett steg närmare en lösning.

Till våra kundcenter
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.