Keep Out säkrar ditt bygge – utifrån och in

Får vi stjäla några minuter av din tid? Vi lovar att det är en god investering.

Varje år drabbas tusentals svenska byggarbetsplatser av inbrott och stölder. Förutom att det försvinner verktyg och byggmaterial blir kostnaderna för förseningar och självrisker stora. Men det finns ett enkelt sätt att skydda sig: vårt säkerhetskoncept Keep Out övervakar alla delar av ditt bygge, det ser till att bara rätt personer har tillgång till din arbetsplats och att inga saker hamnar i orätta händer.

Keep Out innehåller en rad åtgärder och produkter som försvårar för tjuven att ta sig in, det ska innebära så stora risker att det inte ens är lönt att försöka. För ditt bygge minimerar du däremot riskerna! Arbetet kan fortgå som planerat utan störningar och det skapar en trygg och säker arbetsmiljö för din personal.

Eftersom varje arbetsplats är unik erbjuder vi inga färdiga säkerhetspaket. Vi ser istället till att du får precis den lösning du behöver – vi träffar dig och går igenom ditt projekt, ger dig ett komplett förslag, sköter planeringen, leveransen, installationen och administrationen. Vår support finns bara ett mejl eller telefonsamtal bort om någon fråga uppstår.

Kontakta oss

Din personalliggare med ID06

Av säkerhetsskäl är det viktigt att alltid veta vilka personer som rör sig på ditt bygge – men det är också ett lagkrav.

Sedan 2016 anger lagen att alla byggprojekt som har ett värde som överstiger fyra basbelopp och har ett företag eller förening som beställare ska ha en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen. Det innebär att alla anställda och underleverantörer ska registreras varje gång de passerar in eller ut från bygget.

Den elektroniska personalliggaren, som Skatteverket har rätt att begära ut, hanterar du enkelt via webben. Det vanligaste systemet bygger på en registreringsbox och ett personligt kort som heter ID06, men det finns även andra nyckelkort, taggar och mobilappar som uppfyller lagkraven – vi hjälper dig hitta rätt lösning för ditt projekt!

Genom ID06-kortet eller en annan personlig nyckel kan även en del av byggarbetsplatsen åtkomstbegränsas, exempelvis vid ett särskilt riskfyllt arbetsmoment. Skulle olyckan trots allt vara framme tar platschefen snabbt fram en lista på vilken personal som vistats var. Det ger en extra trygghet.

Personalliggare

Närvaron på en arbetsplats registreras genom
att anställda och underleverantörer drar en ID06
bricka mot en tillfälligt monterad registreringsbox.

Läs mer

För att komma in eller stänga ute

Vi erbjuder alla komponenter som behövs för att begränsa tillträdet till din byggarbetsplats.

Vi hyr ut stängselsektioner, vägbommar och grindar av skjut-, vik- eller slagmodell som förenklar dina transporter. Du får full kontroll över godsmottagningen på bygget och styr enkelt vilka som får passera. Som inpassage för personal och besökare finns våra smidiga rotationsgrindar och gånggrindar.

Alla delar är enkla att installera och lätta att flytta när din arbetsplats förändras och samtliga passager kan förses med lås som öppnas med ID06-kortet, en app, GSMmodul eller annan typ av nyckel. 

Se till att du förvarar verktyg och material på ett strukturerat och säkert sätt, ordning och reda skapar både trygghet och trivsel. Våra containrar är utrustade med invändigt monterade lås som därmed inte kan brytas och endast personal med registrerad rättighet kan öppna med sin nyckel.

Fordonsgrindar

När du hyr fordonsgrind får du full kontroll över godsmottagningen på bygget. Du styr allt, vem som får passera, när de får passera och hur länge. Vi hyr ut färdigmonterade slaggrindar, skjutgrindar och vägbommar.

Rotationsgrind

Håll arbetsplatsen trygg och säkerställ att endast behöriga personer med ID06 har tillträde till din byggarbetsplats. Hyr rotationsgrindar för kontrollerad in- och utpassering.

Spara på krafterna

Med hjälp av Keep Out styr du vem som använder dina maskiner och när det sker. Det tjänar både du och miljön på.

Keep Outs maskinstyrningsmodul ger dig kontroll över dina maskiner, endast den som har tilldelats rättighet att använda maskinen kan aktivera den med sin personliga nyckel, det ökar säkerheten på din arbetsplats. Samtidigt samlar systemet in information om när maskinen är i bruk så att du kan optimera användningen av den.

Maskinstyrning kan användas på många typer av verktyg och maskiner, exempelvis hissar, byggsågar, lastmaskiner, liftar och tankar – bara fantasin sätter gränser.

Lambertsson har utvecklat energioptimeringssystemet L-CTRL för att du ska kunna spara både pengar och miljö. Via internet kan du övervaka och styra energiförbrukande apparater på din arbetsplats, exempelvis ventilation, värme och belysning. Visste du att du genom att sänka nattemperaturen i en byggbod kan göra en energibesparing på 20 procent?

Med full kontroll på energiförbrukningen i varje projekt ökar du miljömedvetenheten på arbetsplatsen och förbättrar totalekonomin i bygget. Alla tjänar på energioptimering!

Effektivare bygglogistik

Gör era leveranser oberoende av byggets öppettider och personalens tillgänglighet! Våra uppkopplade leveranscontainer som möjliggör leveranser dygnet runt, som tar bort det idag tidskrävande och nödvändiga mötet mellan mottagare och transportör.

Teknik som bevakar och slår larm

Förebyggande övervakning toppar säkerhetskonceptet Keep Out. Skulle någon försöka ta sig in sker det inte obemärkt.

Vi förser din byggarbetsplats med inbrottslarm och kameror som är kopplade till en larmcentral. Våra rörelsedetektorer och sirener är andra bra komplement som avskräcker tjuven.

Om någon utrustning ändå skulle försvinna finns det sätt att hitta den. Med en dold GPS-spårsändare monterad i din maskin vet du alltid var den befinner sig, både på och utanför byggarbetsplatsen, och skulle den flyttas utan tillstånd får du larm via sms.

Hyr du även dina maskiner av oss är de märkta med spårbar dna från leverantören SmartWater.

Keep Out-konceptet innehåller också utrustning för att övervaka och fjärrstyra exempelvis pumpar. Uppstår ett driftfel går ett larm via sms, du får direkt detaljerade uppgifter om problemet och kan åtgärda det. Vi kan också projektera, hyra ut och installera styrning och fjärrmanövrering av vågar och grindar.

Kontakt

Keep Out Support

Telefon: 020-88 25 00

Relaterade tjänster

Personalliggare

Hyr enkelt en elektronisk registreringsbox till ditt ROT-projekt och till det större projektet skapar vi en helhetslösning för säker passering av både personal och materielleveranser.

Tillfällig el

Lambertsson hjälper dig kartlägga ditt behov av byggkraft på arbetsplatsen. Vi består även med beräkningar, dimensionering, leverans och montage av tillfällig el till ditt projekt.

Bodetablering

Lambertsson hyr ut bodar och moduler för alla behov. Vi erbjuder marknadens modernaste arbetsplatser till ert projekt. Våra bodar och moduler är miljöeffektiva, flexibla och kan anpassas efter era specifika krav och behov.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.