Full koll på dina leveranser

Vår leveranscontainer ger dig full koll på alla leveranser och returer

Containern är en logistiklösning som möjliggör mottagandet av styckegods till arbetsplatserna på dygnets alla timmar. Med hjälp av vårt digitala låssystem, sparar du tid och resurser samtidigt som det är ett enkelt sätt att hämta och returnera paket och maskiner när det passar dig.

Beställ leveranscontainer

Michaela_Eriksson_Celsiusgatan_Malmö_2018.jpg.png

Leveranscontainer skapar ordning och reda, frigör tid och ger en effektivare arbetsdag

Spara tid och resurser

Leveranserna och returerna kan ske utan fysisk kontakt mellan transportör och personal på byggarbetsplatsen, genom att en leveranscontainer är placerad i skalskyddet med en dörr ut mot leverantör och den andra dörren in mot arbetsplatsen. Därmed sparar vi både tid och resurser.

Användarvänlig tjänst

Vår leveranscontainer och styrs genom mobiltelefonen. Leverantören går in och registrerar leveransen. Mottagaren får sedan ett sms och kan hämta ut paket eller gods när det passar.

Ett hållbarare val

Att bidra till en hållbar utveckling – miljömässigt, ekonomiskt och socialt är viktigt för oss. Med Lambertsson Online och Leveranscontainern hjälper vi dig att göra hållbara val.

Michaela_Eriksson_Celsiusgatan_Malmö_2018.jpg.png


Fördelar med leveranscontainer

• Spara transporter och logistik
• Möjliggör leveranser dygnet runt
• Skapa bättre frihet på arbetsplatsen
• Minska transportkostnaderna
• Använd den senaste tekniken
• Skapa en säkrare arbetsplats
• Effektivare projekt

Leveranscontainer gör det möjligt att;

• Få effektiva leveranser som inte stör arbetet inne på arbetsplatsen
• Ta emot leveranser utanför arbetstid, kvällar och helger
• Ha bättre kontroll på godset innan, under och efter leverans
• Få en säker arbetsmiljö genom minskad person- och fordonstrafik inne på arbetsområdet
• Frigöra tid genom att ha en mer effektiv leveransmottagning

Se utbudet av leveranscontainrar

Lambertsson Online hjälper dig lyckas med ditt projekt

Få en smidig och effektiv arbetsplats - allt från din telefon eller dator.

Hållbarhet

Allt som vi människor gör påverkar vår värld, både nu och på längre sikt. Att bidra till en hållbar utveckling - miljömässigt, ekonomiskt och socialt.