Ingen ska komma till skada när Sverige byggs

Vi på Lambertsson gör mycket för att förbättra arbetsmiljön i byggindustrin. Faktum är att hela vår bransch gör en hel del. Trots detta går utvecklingen åt fel håll. Det kan vi aldrig acceptera.

Som en av de stora i branschen har vi möjlighet att på riktigt göra skillnad. Skillnad för alla de män och kvinnor som sliter på sina kroppar för att bygga vårt land. Men skillnad också för dem som väntar på att någon ska komma hem efter arbetsdagens slut.

Vår vision är att ingen ska skadas eller omkomma på Sveriges byggarbetsplatser. Därför ökar vi nu våra ansträngningar för att påverka och förändra de attityder som ofta ligger bakom oaktsamhet och olycksfall.

För det är inte bara kunskap vi har att dela med oss. Vi har också produkterna som gör arbetsplatsen tryggare.

Lämna inte omtanken hemma.

Om du hade sett på dina medarbetare på samma sätt som du ser på dina egna familjemedlemmar, hur många onödiga risker och olyckor skulle du då kunna förhindra?

Trygga arbetsplatser för alla

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder. Det är glädjande och visar att det lönar sig att lägga mycket resurser på förebyggande säkerhetsarbete. Men betydligt mer måste göras. En enda olycka med allvarlig eller dödlig utgång är alltid en för mycket. Därför får vi aldrig känna oss nöjda.

 

Michaela_Eriksson_Celsiusgatan_Malmö_2018.jpg.png

 

 

 

Nollvision gällande olyckor

Våra arbetsplatser är hälsosamma, trygga och säkra, utan olyckor. Där står medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.

Att arbetsmiljö och säkerhet är en av våra absolut viktigaste frågor råder det inga tvivel om. Vi på Lambertsson har hittills lagt stort fokus på kunskap för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och kunder. Men trots alla ansträngningar ser statistiken fortsatt dyster ut. Utvecklingen går ännu inte åt rätt håll, och det är något som vi på Lambertsson inte kan acceptera.

 

Frågan är vad detta egentligen beror på?

Mycket resurser läggs på information, utbildning och rutiner. Det är något vi måste fortsätta med. Kunskap är och förblir en central del i all form av utvecklingsarbete. Men varför har vi inte nått längre? Vad finns det mer för komponenter som döljer sig bakom statistiken? Jo, beteende.

 

 

Våra beteende är nämligen de enskilt största arbetsmiljöriskerna.

De regler och riktlinjer som idag finns för att göra våra arbetsplatser säkra får ingen effekt om vi inte också gör så som det är tänkt. Inte sällan är det en urgammal machokultur eller jag-ska-bara-attityd som ligger bakom de beteenden som leder till att olyckor sker. Man skulle kunna påstå att olyckor i många fall är en konsekvens av vad vi gör. Men de är nog ännu oftare en konsekvens av vad vi inte gör.

Vårt mål är att ingen ska skadas eller omkomma på Sveriges byggarbetsplatser.

Och det är med anledning av detta vi nu väljer att komplettera vårt befintliga arbetsmiljöarbete med kommunikationsinsatser och marknadsföring. Framförallt är vårt syfte att med humor och utan pekpinnar försöka förändra de attityder som ofta ligger bakom oaktsamhet och olyckor. Vi vill med hjälp av kommunikation nå in hos just dig som läser detta, beröra dig och väcka en tanke eller insikt för att därigenom förhindra att någon far illa.

 

Michaela_Eriksson_Magnus_Helander_Celsiusgatan_Malmö_2018_A001C026.png

 

 

 

Nummer 1

Vi ska ta positionen som den ledande branschleverantören när det gäller arbetsmiljöfrågor.


Lämna inte omtanken hemma

Om ett år hoppas vi får möjligheten att skriva om hur utvecklingen har gått åt rätt håll. Hur vi med hjälp av omtanken har lyckats minska de arbetsrelaterade skadorna. För att det ska vara möjligt har vi alla ett ansvar fram till dess. Du, jag och våra kollegor.

Tillsammans ska vi förbättra arbetsmiljön för oss alla genom att följa rutiner, istället för att ta genvägar. Tillsammans ska vi påminna varandra istället för att peka finger. Tillsammans ska vi föregå med gott exempel att göra rapportering gällande risker, tillbud- och olyckor.

Tillsammans ska vi minimera risker och skador. 

Och skapa trygga arbetsplatser för alla.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats