Nyheter och artiklar

Lambertsson löser logistiken i jätteprojekt

Jätteprojektet Hagastaden fortsätter att växa fram i Stockholm. Lambertssons logistiksystem Serviplan är avgörande för att kunna samordna tusentals transporter utan förseningar och flaskhalsar.

Lambertsson får nytt förtroende av Stora Enso

Lambertsson har ingått avtal med Stora Enso om etablering av 73 bodar. Uppdraget utförs i samband med ett planerat underhållsstopp vid Nymölla bruk i Skåne.

Lambertsson Logistics tecknar stor affär i väst

Lambertsson Logistics i region väst står nu i startblocken för att dra igång ett omfattande projekt i Borås där Peab bygger 191 bostäder i området Regementsstaden.

Kontrollintyg som skapar ordning och minskar kostnaden

Håll koll på intyg och undvika sanktionsavgifter direkt i Lambertsson Online för en säker arbetsplats.

Vi fortsätter ta täten i omställningen

Lambertsson är och ska vara drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan

Varvsstaden - ett hållbart projekt på många plan

Varvsstaden i Malmö växer fram till en av världens mest spännande stads-delar. En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem. Stora mängder material som nu demonteras återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet bli...

Sinfra har tecknat ramavtal med Lambertsson

Sinfra är en upphandlingsorganisation som omfattar drygt 500 bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, VA och el. Lambertsson har sedan tidigare ett avtal med Sinfra om utrustning för avstängning av trafik.

Lambertsson växlar upp med nytt förnybart bränsle

Lambertsson var tidigt ute med att erbjuda anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid, där vi ersatte delar av den konventionella dieseln med HVO100. Nu tar bolaget nästa steg och utökar tankningen av vissa dieseldrivna maskiner och fordon med det mer hållbara HVO100.

Lambertsson förstärker företagsledningen genom att rekrytera Jack Len

Jack Len blir ny chef för region syd, bolagets största region. Han efterträder Erik Junker som får utökat ansvar i bolaget. Jack Len kommer närmast från Ramirent där han haft ett flertal olika chefsposter i över tolv år. Nu ser han fram emot att få helhetsansvar för en verksamhet som sysselsätter omkring 130 personer i den södra regionen.

Lambertsson etablerar nytt kundcenter

Öppnar södra Sveriges mest centrala maskinuthyrning

Med vår bodetablering får vi kollegor att trivas

Vi erbjuder kunderna olika former av bodar och tar fram färdiga förslag för bodetablering med alla detaljer på plats; brandskydd, energietablering, datakommunikation, underhåll, en anpassad planlösning och möbler. Redan innan projekten sätts i gång hjälper vi kunderna med att rita upp bodetableringen och lämna över underlag för bygglovsansökan....

Storsatsning i Norrland med LKAB

Det är stora satsningar som nu görs i norra Sverige berättar Erik Mogren som är Regionchef i norr hos Lambertsson och gruvbrytningen med LKAB är den största beställaren i Gällivare och Kiruna.  –Vi upplever att nästan allt som händer i Malmfälten grundar sig i LKAB:s beslut och affären med LKAB innebär för Lambertsson framför allt att det bli...

Ett affärssystem som gör det lätt att göra rätt

Elevate går nu in i nästa fas och snart kommer våra kunder uppleva snabbare och bättre information och medarbetarna kommer känna att all kundkontakt sker på ett snabbare och effektivare sätt. Vi kan då också ge bättre service när all information är samlad på ett ställe och framför allt blir kundupplevelsen bättre.

Helhetslösningar redan från start

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. När kunderna kommer in tidigt i processen kan vi lättare hjälpa dem och förklara vad det finns för olika lösningar till de olika kraven som uppstår i de administrativa föreskrifterna. Vi hjälper dem då redan...

Vi är med och bygger en ny hållbar stadsdel

På Kockums gamla område i Västra Hamnen i Malmö, pågår en febril aktivitet. Peab bygger bostäder, gamla byggnader renoveras som omvandlas till moderna kontor och det pågår marksaneringar överallt. Man brukar prata om att lyfta blicken, men ibland kan det vara värt att zooma in på detaljerna. Nu bevarar man 100 år gamla träd i Varvsstaden. Bakom...

Steget före på en spännande resa

Det var 2020 som Jennifer började som filialchef, med över 12 års erfarenhet inom byggbranschen och teknisk byggmätning kändes detta rätt steg att ta.

Logistics – ledande bygglogistik

Under våren rullar kampanjen med vårt logistikerbjudande ut. Sedan förvärvet av Servistik och Serviplan har erbjudandet paketerats med fokus på kundnytta. Övergripande handlar det om vi erbjuder helhetslösningar, inte bara under projektets gång, utan även innan allting är påbörjat. Vi ser idag att ju tidigare kunden kommer till oss, desto fler...

Kundcenter i Trollhättan

Vi har träffat Håkan Johansson som är tillförordnad chef på vårt kundcenter i Trollhättan. Håkan började hos Lambertsson 2021 och var tidigare grävmaskinist. Det som lockade var främst större omväxling och fler kollegor och det har han verkligen fått uppleva! Här är inte den ena dagen den andre lik och det är varierande arbetsuppgifter och framf...

Glacell bolagiseras

Glacell tar nästa naturliga kliv och blir ett helägt dotterbolag till Lambertsson. Genom Glacell kan vi fånga upp projekten tidigt och vara med även efter att byggnation är klar och till eftermarknad. Där Lambertsson är ansvarig för uppförande av byggnad, så kommer Glacell in när det handlar om bland annat klimatdeklaration/energideklaration, l...

Lambertsson Control ett verktyg för hela branschen

Från årsskiftet blev det lagkrav på att redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har, en så kallad klimatdeklaration. Det är omfattande information som ska redovisas till Boverket och här kommer vi och Lambertsson Control in som ett viktigt verktyg i den processen.

template
template
template

template

template

template

template

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.