Nyheter och artiklar

Med vår bodetablering får vi kollegor att trivas

Vi erbjuder kunderna olika former av bodar och tar fram färdiga förslag för bodetablering med alla detaljer på plats; brandskydd, energietablering, datakommunikation, underhåll, en anpassad planlösning och möbler. Redan innan projekten sätts i gång hjälper vi kunderna med att rita upp bodetableringen och lämna över underlag för bygglovsansökan....

Storsatsning i Norrland med LKAB

Det är stora satsningar som nu görs i norra Sverige berättar Erik Mogren som är Regionchef i norr hos Lambertsson och gruvbrytningen med LKAB är den största beställaren i Gällivare och Kiruna.  –Vi upplever att nästan allt som händer i Malmfälten grundar sig i LKAB:s beslut och affären med LKAB innebär för Lambertsson framför allt att det bli...

Ett affärssystem som gör det lätt att göra rätt

Elevate går nu in i nästa fas och snart kommer våra kunder uppleva snabbare och bättre information och medarbetarna kommer känna att all kundkontakt sker på ett snabbare och effektivare sätt. Vi kan då också ge bättre service när all information är samlad på ett ställe och framför allt blir kundupplevelsen bättre.

Helhetslösningar redan från start

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. När kunderna kommer in tidigt i processen kan vi lättare hjälpa dem och förklara vad det finns för olika lösningar till de olika kraven som uppstår i de administrativa föreskrifterna. Vi hjälper dem då redan...

Vi är med och bygger en ny hållbar stadsdel

På Kockums gamla område i Västra Hamnen i Malmö, pågår en febril aktivitet. Peab bygger bostäder, gamla byggnader renoveras som omvandlas till moderna kontor och det pågår marksaneringar överallt. Man brukar prata om att lyfta blicken, men ibland kan det vara värt att zooma in på detaljerna. Nu bevarar man 100 år gamla träd i Varvsstaden. Bakom...

Steget före på en spännande resa

Det var 2020 som Jennifer började som filialchef, med över 12 års erfarenhet inom byggbranschen och teknisk byggmätning kändes detta rätt steg att ta.

ECO-asfalt® banar väg för en grönare framtid i hela Norden

Bara under 2020 var Peabs totala koldioxidbesparing under 2020 i Sverige 41 000 ton, vilket motsvarar cirka 31 500 bilar som kör 1 300 mil vardera. Under perioden 2015–2020 mer än halverades utsläppen i Sverige från asfaltproduktionen med en sammanlagd besparing av 200 000 ton CO2. Under 2021 lanserades ECO-Asfalt® även i Finland, Danmark och No...

Logistics – ledande bygglogistik

Under våren rullar kampanjen med vårt logistikerbjudande ut. Sedan förvärvet av Servistik och Serviplan har erbjudandet paketerats med fokus på kundnytta. Övergripande handlar det om vi erbjuder helhetslösningar, inte bara under projektets gång, utan även innan allting är påbörjat. Vi ser idag att ju tidigare kunden kommer till oss, desto fler...

Kundcenter i Trollhättan

Vi har träffat Håkan Johansson som är tillförordnad chef på vårt kundcenter i Trollhättan. Håkan började hos Lambertsson 2021 och var tidigare grävmaskinist. Det som lockade var främst större omväxling och fler kollegor och det har han verkligen fått uppleva! Här är inte den ena dagen den andre lik och det är varierande arbetsuppgifter och framf...

Glacell bolagiseras

Glacell tar nästa naturliga kliv och blir ett helägt dotterbolag till Lambertsson. Genom Glacell kan vi fånga upp projekten tidigt och vara med även efter att byggnation är klar och till eftermarknad. Där Lambertsson är ansvarig för uppförande av byggnad, så kommer Glacell in när det handlar om bland annat klimatdeklaration/energideklaration, l...

Lambertsson Control ett verktyg för hela branschen

Från årsskiftet blev det lagkrav på att redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har, en så kallad klimatdeklaration. Det är omfattande information som ska redovisas till Boverket och här kommer vi och Lambertsson Control in som ett viktigt verktyg i den processen.

Obemannad butik blir verklighet tack vare Lambertsson

Ahlsell öppnar nu sin första obemannade butik och köper tjänsterna från Lambertsson, som även blir hyresvärd för de moduler som nu blivit ett byggvaruhus för hantverkare.

Lambertsson rustat för nya ID06

ID06 har infört en ny kortstandard för ökad säkerhet på byggarbetsplatserna. Lambertsson levererar den uppgraderade hårdvara som krävs för att avläsa de nya korten.

Nu expanderar vi i norr

Lambertsson fortsätter sin expansion norrut. Under maj etablerar man sig i både Kiruna och Gällivare genom att öppna ett kundcenter på respektive ort. Bakgrunden är ökad efterfrågan i norra Sverige.

Nu lyfter Lambertsson bygglogistiken till nästa nivå

Christoffer Johansson är ny logistikansvarig hos Lambertsson med övergripande ansvar för samtliga bygglogistiktjänster i region Väst. Han kommer senast från Peab där han var logistikansvarig inom produktionsstöd på större projekt.

Nytt avtal med LKAB – öppnar för nya stora affärer i norr

Lambertsson är ny avtalsleverantör till LKAB. Avtalet innebär stora möjligheter för nya affärer i norra Sverige. – Det här är väldigt glädjande för oss, säger Erik Mogren, regionchef i norr med placering i Umeå. Nu har vi en större möjlighet att leverera till de projekt där LKAB är en central aktör. Vi ska satsa hårt och göra vårt bästa för at...

Energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på energianvändningen i själva byggprocessen. För att minska energianvändningen och klimatpåverkan har därför nu en branschgemensam standard tagits fram för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

Helhetslösningar redan från start med TA planer

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. Till exempel sköter vi all kontakt mellan Trafikverket /kommunen och entreprenören. Allt våra kunder behöver göra är att meddela oss vad som skall göras, vart det skall utföras och när de önskar börja.

En säkrare arbetsmiljö

Tillsammans ser vi till att jobbet görs säkert

Fokus på säkerhet

Trygga arbetsplatser för alla

template
template
template

template

template

template

template

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.