Lambertsson hyresförsäkring

Om olyckan är framme

Lambertsson Sverige AB ger dig möjligheten att i samarbete med försäkringsbolaget If teckna en allriskförsäkring för uthyrd egendom.

Försäkringen gäller för en yttre oförutsedd skada eller förlust. Den gäller till exempel skada till följd av brand, inbrott, vatten eller skada under transport till eller från arbetsområdet.

Vid stöld gäller försäkringen under förutsättning att rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde, stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt. Det innebär till exempel att instrument och verktyg på annan tid än arbetstid ska förvaras i låst container eller lokal. Om rimliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits, debiteras en förhöjd självrisk på 15 000 kr. Vid stöld ska anmälan till polismyndighet alltid göras.

Administrationsavgift är 5% av hyreskostnaden och självrisken är endast 4 000 kr. Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad.

Känn dig trygg

En stöld kan bli kostsam för ditt projekt. Vidtar du de praktiska åtgärder som finns för att minimera risken för stöld samtidigt som du tecknar vår försäkring har du kommit långt i arbetet med att undvika oförutsedda kostnader. Med Lambertsson och If kan du känna dig trygg.

Vid skada

Kontakta den depå där ni hyrt utrustningen.

  • Uppge kundnummer, adress, telefonnummer, kontaktperson och ordernummer.
  • Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
  • Informera om individnummer och/eller serienummer på det som stulits/skadats.
  • Vid stöld eller skadegörelse ska polisanmälan upprättas och kopia lämnas till depå.

Kontakta oss

Hitta ditt närmaste kundcenter och kom ett steg närmare en lösning.

Till våra kundcenter