Nyheter om och för oss på Lambertsson

Magasinet Vår Sak ges ut tre gånger per år, och sammanfattar våra tjänster, produkter och hur vi utvecklas framåt.

Varje nummer innehåller en rad artiklar och nyheter, där vårt fokus är att vara nära medarbetarna. Vår Sak syftar till att hålla personal och kunder informerade och uppdaterade om vad som händer inom bolaget, samtidigt som våra produkter och tjänster får ta plats.

Trevlig läsning!

Vår Sak Sommaren 2022

Nu stärker vi vår närvaro och blir ännu mer kundinriktade

Vår Sak Våren 2022

Nu effektiviserar vi byggbranschen

Vår Sak Vintern 2021

Fullt fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Vår Sak Sommaren 2021

Vi tar täten i den gröna omställningen

Vår Sak Våren 2021

Fullt fokus på hållbarhet

Vår Sak Vinter 2020

Tillsammans skapar vi trygga och effektiva arbetsplatser