Byggbranschen måste minska sin klimatpåverkan

Byggbranschens klimatpåverkan i Sverige bedöms uppgå till cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka fyra miljoner ton på husprojekt och sex miljoner på anläggningsprojekt.

Vi inom byggbranschen måste börja hitta hållbara lösningar. Till exempel visar beräkningar att i ett flerbostadshus av betong står produktionsfasen, det vill säga själva byggandet av huset, för cirka 50 procent av husets totala klimatbelastning under de första 50 åren. Resterande belastning står driftsfasen för. Medan utvecklingen har gått snabbt vad gäller att minska klimatpåverkan under driftsfasen (exempelvis genom olika former av energieffektivisering), så har utvecklingen i princip stått stilla, och klimatpåverkan till och med ökat, under själva produktionsfasen.
Därför måste vi börja titta på vad vi kan förändra under själva byggprocessen. En åtgärd är att även här arbeta med energieffektivisering. En annan är att ställa om från fossila bränslen till el när det gäller driften av maskiner.

Lambertsson tar täten i omställningen

Lambertsson är drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan. Vi har tagit steget från fossila bränslen till el när det gäller driften av olika anläggningsmaskiner i vårt uthyrningssortiment. På så vis hjälper vi våra kunder att välja rätt maskiner för vår gemensamma framtid. Vi vill inte vara en del av problemet, utan en del av lösningen.

Eldrivna maskiner är en av lösningarna

Varje år byggs det för cirka 325 miljarder kronor i Sverige, vilket är ungefär nio procent av BNP. I summan ingår både bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och industriella anläggningar. Byggbranschen är alltså en bransch med omfattande miljöpåverkan. Att ersätta bensin- och dieseldrivna maskiner med eldrivna är en av flera åtgärder som behövs för att göra byggprocessen mer effektiv och ekologiskt hållbar.

Jobba klimatsmart med gröna maskiner

Nu lanserar Lambertsson en serie uthyrningsmaskiner som använder elmotorer i stället för förbränningsmotorer. Det betyder att de inte släpper ut några växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Vi är först bland de stora uthyrningsföretagen i Sverige med att erbjuda klimatsmarta anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid.

För oss på Lambertsson är det viktigt att hela tiden driva på och utveckla branschen i en grönare och mer hållbar riktning. Våra nya eldrivna stampar, grävmaskiner och hjullastare är en del av det arbetet.

Tysta och utan avgaser

En eldriven grävmaskin är inte bara klimatsmart och hållbar. Den är även tyst att jobba med. Det är ännu en fördel med att använda maskiner som går på eldrift. Prestandan och produktiviteten är densamma, även om du väljer det gröna och tysta maskinalternativet. Med eldrivna maskiner slipper man dessutom avgaser.

Arbetsmiljön blir tyst och utan utsläpp vilket är viktigt vid exempelvis sanering av byggnader eller åtgärder i parkeringshus. Ytterligare en positiv sak med eldrivna maskiner är de låga driftskostnaderna. Elmotorer kräver mindre service och underhåll jämfört med traditionella förbränningsmotorer.

Ett urval av våra gröna maskiner

Vibratorstamp, batteridriven ≤ 50 kg

Wacker Neuson AS 30e - Hyr batteridriven vibratorstamp med samma komprimeringskapacitet som motsvarande bensindrivna stampar.

Vibratorstamp, batteridriven ≤ 90 kg

Wacker Neuson AS 50e - Hyr batteridriven vibratorstamp för sladdlöst, oberoende arbete på byggplatsen. Vår batteristamp har samma komprimeringskapacitet som motsvarande bensindrivna stampar men 55% lägre driftskostnader.

Grävmaskin på band, hybriddriven 1,1-2,0 ton

Wacker Neuson 803 Duel Power - Hyr innovativ grävmaskin med två drivkällor för avgasfri drift, perfekt för rivnings- och renoveringsarbete inomhus.

Hjullastare batteridrift 4-hjulsdriven, ramstyrd ≤ 3000kg

Wacker Neuson WL20e - Hyr eldriven hjullastare med förstklassig kapacitet som motsvara den hos konventionella maskiner. WL20e har en körtid upp mot fem timmar och arbetar helt utsläppsfritt med avsevärt lägre bullernivåer.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats