Vi tror på människor

Att bidra till ett hållbart samhälle är viktigt för Lambertsson och vi försöker på olika sätt engagera oss lokalt där vi är verksamma.

Vi sponsrar Barnens Hinderbana, en aktivitet för barn mellan 7 och 13 år som turnerat till städer i hela landet. Intäkterna härifrån går till Barncancerfonden som är en av landets största givare till forskning och utbildning inom barncancerområdet. Fondens sex medlemsföreningar jobbar också lokalt med att stötta familjer vars barn drabbats av cancer.

Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle. Kultur skapar mötesplatser och sammanhållning, kreativa näringar, sysselsättning och inte minst en attraktiv livsmiljö.