Breddning av vägen mellan Sikeå och Gumboda förbättrar infrastrukturen i norra Sverige

I takt med Norrlands fortsatta satsningar och expansion ökar behovet av vägar som kan hantera den tunga trafiken. Gumboda Sikeå är ett viktigt infrastrukturprojekt i norra Sverige, där man breddar vägen mellan Skellefteå och Umeå. Sträckan är ungefär en mil och vägen kommer att bli en 2+1-väg för att möta behoven i regionen.

Thomas Elfgren, försäljningschef i region nord, betonar vikten av detta projekt eftersom trafiken norrut ökar stadigt, vilket medför flera miljardprojekt de kommande åren som påverkar trafiken. Vägen mellan Skellefteå och Umeå har länge varit en flaskhals för trafiken och varit olycksdrabbad. Därför är det viktigt att bredda vägen för att minska antalet olyckor och få bort vilt från vägen. NYAB Sverige ska bygga två broar, varav en är en faunapassage för att säkerställa att trafiken inte påverkar djurlivet.

Projektet är en viktig del i en större satsning på infrastrukturen i norra Sverige. Lambertsson har varit helhetsleverantör för både Gumboda Sikeå och NYAB Sveriges projekt, vilket möjliggör en kostnadseffektiv lösning för kunden samtidigt som miljön tas hänsyn till. Lambertsson har arbetat med täta avstämningar för att undvika onödiga transporter, minska miljöpåverkan och undvika produktionsstopp.

”Vi vill konstnadseffektivisera för kunden, samtidigt som vi tänker på miljön.”

En annan viktig del i projektet är sovmodulerna som Lambertsson tillhandahåller. Efterfrågan på boende i Norrland är hög, och Lambertsson kan erbjuda helhetslösningar som inkluderar allt från skalskydd till boende. Projektet är en stor satsning på infrastrukturen i norra Sverige och Lambertssons bidrag till breddningen av vägen mellan Sikeå och Gumboda är en viktig del av detta.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Lambertssons tjejkväll öppnar upp för jämställdhet inom branschen

För att öka inkludering och jämställdhet i branschen, arrangerade Lambertsson nyligen en tjejkväll i Lund. Kvinnliga arbetare från olika inriktningar fick träffas och umgås under en helkväll tillsammans. Initiativet blev en succé och sprider sig nu till andra företag inom branschen.

Kundcentrat i Sundsvall samarbetar för bästa logistik

Kundcenterchefen Robert Ullberg och hans nio medarbetare på Lambertsson i Sundsvall brinner för att hitta kundlösningar och samarbetar effektivt med andra filialer trots utmaningar med logistiken och avstånden.

Med fokus på miljö och säkerhet

På Lambertsson är säkerhet och miljö högsta prioritet. Pascal Lehmbeck Malmquist är KMA-samordnare och arbetar med kvalité, miljö och arbetsmiljö, inklusive kemikaliehantering. Här kan du läsa om hur Lambertsson standardiserar kemikalieanvändning i hela verksamheten och automatiserar miljödata för att nå sina uppsatta mål.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats