De hållbara lösningarna finns här och nu

Den gröna omställningen pågår för fullt, här och nu. Det handlar om att minska energianvändningen och göra den mer smart, om att ersätta fossila bränslen med eldrift och andra mer hållbara drivmedel, och om att minska antalet transporter. Men det handlar också om teknikutveckling. Om lösningar som gör det möjligt att använda resurser så smart som möjligt.

Vad gäller de tekniska lösningarna som möter klimatkraven och gör byggandet mer hållbart, så blir de både fler och allt bättre. Och det går snabbt. Teknikutvecklingen är nämligen exponentiell. Det innebär enligt forskningen, att de kommande hundra åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Detsamma gäller beteendeförändringar. 

Ett exempel på detta var pandemin. Där såg vi omedelbara förändringar i beteenden. Ett annat exempel är den energisituation vi står inför just nu, som tvingar fram åtgärder för energibesparing på både internationell nivå och på individnivå. Utöver det känner vi alla till de högt ställda klimatmålen, som i sig driver på lagändringar och tillämpning av nya politiska styrmedel. Något som i sin tur ytterligare accelererar behovet av beteendeförändring och teknisk utveckling.  

Vi på Lambertsson har tagit täten när det kommer till att utveckla tjänster, produkter och digitala lösningar som redan här och nu skapar förutsättningar för ett mer hållbart byggande.

Hållbara lösningar

Vår plattform för Bygglogistik och Lambertsson Control är två konkreta exempel på lösningar för ett mer hållbart byggande. Båda lösningarna skapar positiva effekter för klimat och ekonomi, här och nu. Men för att nyttan ska motsvara potentialen är det helt avgörande att kunderna också förstår vinsten med det vi skapar. Det är här som Hampus Kjellberg, Lambertssons affärsutvecklare, kommer in.

– Vi har tagit fram riktigt bra och resurseffektiva lösningar och ska bli riktigt bra på att också paketera våra erbjudanden mer effektivt, berättar Hampus Kjellberg.

I sin roll som affärsutvecklare rör sig Hampus Kjellberg ofta i gränslandet mellan flera olika affärsområden. Inte minst när det kommer till miljö- och hållbarhetsfrågorna. Här handlar det nämligen om att få ihop flera produkter, tjänster och tekniska verktyg med en rad olika kompetenser, processer och system.

– Det är då Lambertssons erbjudande blir en hävstång för kundernas möjlighet att bygga så resurseffektivt som det finns potential till. Låt oss ta ett helhetsgrepp över projekten för att ge kunderna den optimala lösningen.

Lambertsson Logistics har många nyttor

Lambertsson Logistics är ett bra exempel på ett strategiskt initiativ som skapar ökat värde för kunder. För nyttorna är många. Att förenkla planering av transporter till och från byggen kan minska antalet transporter med upp till 80%. Det reducerar kostnader och minimerar koldioxidutsläppen.  

Och eftersom ca 50% av alla byggarbetsplatsolyckor är relaterade till just transporter, så har det också en positiv effekt på att minska antalet olyckor och göra byggarbetsplatser tryggare. På så sätt är Lambertsson Logistics ett koncept som levererar mot flera hållbarhetsmål.

– Om vi har en kund där vi lyckas producera ett objekt åt dem kostnadseffektivt, med noll skador, med minimal klimatpåverkan, så får vi nöjda kunder.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Lambertsson förstärker för ökat fokus på arbetsmiljön

Lambertsson förstärker organisationen med en KMA-samordnare. KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – områden som nu får ytterligare ökad prioritet. Det är Pascal Lehmbeck Malmquist som ska stötta bolagets arbete med säkerhet på arbetsplatsen och andra arbetsmiljöfrågor.

Från stöldanmäld till återfunnen på en timme

Lambertsson säkrar stulen maskin med hjälp av spårbarhet

Storaffär till Lambertsson när Göteborg firar 400 år

När Göteborgs 400-årsfirande under 2023 övergår till en enda lång fest för allmänheten är det Lambertsson som står för infrastrukturen kring alla de event som ska arrangeras.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats