Från stöldanmäld till återfunnen på en timme

Lambertsson säkrar stulen maskin med hjälp av spårbarhet

Måndagen den 17 oktober stals en kompressor från en byggarbetsplats i Göteborg. Byggentreprenören som drabbades av stölden inkom med en anmälan till Lambertsson, som genast kunde spåra maskinen. En timme senare var kompressorn återfunnen och säkrad på en parkeringsplats i Torslanda. 

Antalet stölder från byggarbetsplatser har sjunkit något under de senaste tio åren. Men fortfarande är det en stor mängd arbetsmaskiner och verktyg som varje år blir stulna. Att områdena ofta är stora och svåra att skydda är en av orsakerna till att tjuvar lockas till byggnadsområdena. En annan orsak är det höga värdet på arbetsmaskinerna. 

Men det finns lösningar som dels förhindrar inkräktare på ett förebyggande sätt, och dels ökar möjligheten att begränsa förlusterna när stöld ändå sker, vilket var fallet med händelsen i Göteborg.

Maskiner utrustade med spårbara sändare

När Lambertsson i Göteborg mottog en anmälan på en stulen kompressor kunde den snabbt lokaliseras. Maskinen var utrustad med GPS-sändare, så genom en enkel sökning i databasen fick man snabbt fram en position. Maskinen var stillastående, så en medarbetare begav sig till platsen och kunde hålla maskinen under uppsikt. Samtidigt kontaktades polis som en kort stund senare anlände. 

”Det är ett ganska typiskt tillvägagångssätt. Man kör stöldgodset ca 5 km från byggarbetsplatsen och ställer det där. Har den inte avlägsnats efter några dagar så betraktas den som ospårbar”, förklarar Lars-Göran Olsson, Produktchef Rental på Lambertsson.  

I Lambertssons maskinpark finns idag redan mer än 300 maskiner utrustade med spårningsteknik, och antalet ökar stadigt.

Keep Out - skalskydd och teknik som förebygger stölder

En annan lösning som förebygger stölder är Lambertsson Keep Out, ett komplett skalskyddskoncept med tillhörande tekniska lösningar.  Med hjälp av Keep Out blir det svårt för obehöriga att ta sig in på bygget, oavsett tid på dygnet. Konceptet ger också kontroll över maskinerna, och endast den som tilldelats rättighet att använda en viss maskin kan aktivera den. 

Kompressorstölden - så gick det till

13.26 - Anmälan om stulen kompressor inkommer till Lambertsson

13.28 - Lambertsson gör en sökning i sin webbapplikation

13.29 - Kompressorn lokaliserad på en p-plats i Torslanda

13.35 - Medarbetare åker till platsen och håller maskinen under uppsikt, polis inväntas

14.33 - Polis anländer och kontrollerar ägandeskap. Kompressorn återlämnas.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Handslaget - Tillsammans säkrar vi hela bygget

Sedan 2021 följer Lambertsson, genom Peabkoncernen, upp verksamheten utifrån nio externa mål – både finansiella och ickefinansiella – som samtidigt identifierar prioriterade hållbarhetsfrågor. Vi följer upp våra mål kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Förutom de finansiella målen, följer vi varje kvartal upp arbetsplatsolyckor och målet om nol...

Prisbelönt ledare ny chef för Lambertssons största region

Under våren kom nyheten om att vi på Lambertsson förstärker företagsledningen genom att rekrytera Jack Len som ny chef för region syd som också är bolagets största region. Han efterträder Erik Junker som får utökat ansvar i bolaget.

Malin Thorildsson ny chef i Frihamnen

Malin Thorildsson är ny chef för Lambertssons kundcenter i Frihamnen i Stockholm. Företaget är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar och sysselsätter drygt 550 personer. Malin Thorildsson kommer närmast från chefsroller på Byggmax och Biltema och ser fram emot att bygga längre och mer strat...

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats