Helhetslösningar redan från start med TA planer

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. Till exempel sköter vi all kontakt mellan Trafikverket /kommunen och entreprenören. Allt våra kunder behöver göra är att meddela oss vad som skall göras, vart det skall utföras och när de önskar börja.

Vi gör alltid vårt yttersta för att optimera kostnadsbilden för våra kunder utan att göra avkall på säkerheten för alla berörda. Våra TA-ingenjörer är specialister inom säkerhet samt gällande lagar och regelverk, samtidigt jobbar de ofta med kalkyler och anbud vilket bidrar till en hög kostnadsmedvetenhet som ligger i linje med kundnyttan. Då regelverken ständigt förändras och kontinuerligt uppdateras kan det vara svårt för våra kunder att hålla sig á jour gällande vad som gäller för stunden, våra TA-ingenjörer är certifierade, har gällande utbildningar och alltid uppdaterade på det senaste och kan stöttat med sin kompetens och erfarenhet.

Våra säljkontakter

Vi ser en stor potential att fördjupa våra säljkontakter eftersom Trafikverket utvecklar reglerna hela tiden och får ett större säkerhetstänk hela tiden. Så behöver entreprenörerna uppdatera sig väldigt ofta på nya regler. Eller så tar dem kontakt med oss som hela tiden jobbar med att ta in och bearbeta nu information från Trafikverket. Så mer vi även informerar kunderna om regler och liknande, finns det större chans att dem inte kommer komma i en situation där Trafikverket kommer behöva dela ut vite på grund av misstag eller liknande på arbetsplatsen. När kunderna kommer in tidigt i processen kan vi lättare hjälpa dem och förklara vad det finns för olika lösningar till dem olika kraven som uppstår i dem administrativa föreskrifterna. Vi hjälper dem då redan vid anbudskedet med att ta fram den billigaste och det effektivaste lösningen. Och kan då hjälpa dem att pressa sina entreprenörskostnader ytterligare för att ha större möjlighet att vinna projektet. 

”Kunder får genom oss lösningar som kan generera både tidsbesparing och ekonomiska fördelar. Vi kommer med vår kunskap kunna vägleda dem med de bästa trafiklösningarna. Vi är även länken mellan kunderna och diverse myndigheter

Produkter och tjänster 

Det vi märker är att kunderna gärna vänder sig till oss pga vår långa erfarenhet samt höga kunskap om hur trafiken skall hanteras och vad som är möjligt och inte. På detta sätt så kan vi vid tidigare skeden hitta saker som antingen kan bli väldigt dyrt i framtiden eller en möjlighet till att spara pengar. När vi sedan jobbar tillsammans inom koncernen så kan vi lättare gå framåt och utvecklas då mycket kunskap delas mellan alla parter. Våra kunder kan vara allt från en person som anser att det är så smidigt att låta oss göra det, så de kan spendera sin tid på utförandet. Eller en entreprenör som vill slå in sig på marknaden och har ingen erfarenhet av hur man hanterar trafik och vad för tillstånd som behövs.

Egentligen så har Lambertsson allt för att vara en helhetslösning till våra kunder. Vi har Keep Out som är vårt system för att försvåra för obehöriga att ta sig in på arbetsplatsen, vår bodavdelning hjälper våra kunder med bodar och moduler för alla olika behov, el sköter allt inom värme och byggkraft och vår maskinuthyrning som har ett brett sortiment av maskiner för uthyrning oavsett projekt och förhållande. Vi bidrar till att sälja in Lambertssons övriga tjänster genom att framföra vårt sortiment till kunderna. Genom att vara lyhörd för våra kunders behov kan vi förmedla olika kontakter till respektive tjänst.

Att kunderna kommer in tidigt i projektet gör att vi direkt i ett tidigt stadie, kan diskutera lösningar och deras arbetssätt. Och på så vis få fram bra och ekonomiskt fördelaktiga lösningar gällande TA på deras arbetsplats. De kan lättare i ett tidigt stadie få en bra helhetslösning i sitt projekt. Det spar både tid och pengar”.

Fördelar

I anbudskedet är fördelen att vi tillsammans med kunden kan arbeta igenom kalkylerna på ett effektivt och strukturerat sätt där resultatet blir mer relevant och korrekt. Vi får en mer djupgående förståelse för hur kunden önskar driva sitt projekt och kan anpassa vår projektering och lösningar utefter detta. Inte sällan behöver även kunden ta TA lösningarna i beaktan och anpassa sina kalkyler efter dessa. Ur ett produktionsperspektiv blir startsträckan kortare när vi själva varit med i projektering-/kalkylskedet, då är vi uppdaterade och inlästa på ett bra sätt vilket förenklar planering avsevärt. Produktionen känner förtroende att lämna över ansvaret för trafikplaneringen till oss och kan fokusera på det de är bäst på och överlåta det vi är bäst på till oss, var och en till sitt helt enkelt. Ibland blir där lite ”inkörnings missuppfattningar” men vi ser att ju oftare vi samarbetar och lär känna varandra desto bättre och smidigare blir det.

Bygglogistik

Vi förstår att en sömlös och effektiv bygglogistik är kärnan i framgångsrika byggprojekt. Därför erbjuder vi ett omfattande urval av tjänster och lösningar som är utformade för att maximera ditt projekts effektivitet och minimera onödiga kostnader.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats