Lambertsson fortsätter satsa på den gröna omställningen

Lambertsson ska som en del av Peabkoncernen vara klimatneutral 2045 och jobbar målmedvetet i denna riktning. I denna artikel lyfter vi fram olika exempel på saker vi gör för att uppnå vårt mål i enlighet med det vi kallar Klimatklövern.

Planering av bygglogistik minskar utsläppen

Vi på Lambertsson har tagit stora kliv inom bygglogistik. Genom noggrann planering blir det färre stillastående fordon, färre köer och mindre tomgångskörning. Det skapar också möjligheter för samlastning med ett minskat antal transporter som följd.

Dessutom tankar vi våra dieseldrivna fordon och maskiner med HVO 100, vilket minskar utsläppen med 60–70 procent jämfört med vanlig diesel. 

– Det är inte alla maskiner som går att köra på el och då är biobränsle ett alternativ. Men elektrifieringen går snabbt i hela branschen, säger Per Hovbrandt, marknadschef på Lambertsson.

2021 blev Lambertsson först i Sverige med att erbjuda en eldriven mobil kran. Den drivs helt och hållet med el och ger en betydande miljövinst jämfört med dieseldrivna kranar.

Det märks också på beställarna att elektrifieringen är viktig. Vid bodetableringar kan det ställas krav på laddplatser för både bilar och cyklar. Här är vi på Lambertsson långt framme inom just bodetableringar.

– Våra premiumbodar har marknadens bästa energivärde. De har till exempel LED-lampor, snålspolande kranar, värmereglering, automatiska dörrstängare och luftvärmepumpar. Det lockar beställare som ställer miljökrav.

Vill införa klassificeringssystem

Lambertsson är också drivande i frågan om att införa ett klassificeringssystem med olika energiklasser för bodar. Det ger beställarna en bättre överblick av vilka miljöåtgärder som ingår i etableringen.

Det är en viktig åtgärd som åskådliggör energiförbrukningen på ett enkelt sätt.

Minskar klimatavtrycket med Control och Calculate

Sedan våren 2022 erbjuder vi plattformen Lambertsson Control – ett system för övervakning, mätning och styrning av driftsmiljön på byggarbetsplatserna. Med denna plattform kan kunderna själva ta kontroll och minska klimatavtrycket.

Kopplat till Control är webbaplikationen Lambertsson Online. Här får kunderna data levererad i realtid och kan anpassa produktionen för att minska energiförbrukningen.

För att utveckla logistiken ytterligare har Lambertsson nyligen också tagit fram Lambertsson Calculate - ett verktyg som räknar ut hur både ekonomin och miljön gynnas när byggföretagen investerar i professionella logistiktjänster.

– Intresset för Calculate är stort och responsen från kunderna har varit bra, berättar Per Hovbrandt.

Materialval som gör en god skillnad

Smart teknik, energieffektiva lösningar och kloka materialvalgör bygget mer hållbart.

Modernisering av bodar och material

Föryngrad maskinpark (Euroclass)

Gröna maskiner

Cirkulär ekonomi genom uthyrning

Minskning av antalet kemiska produkter

En hållbar energianvändning

Ett allt mer eldrivet anläggningsarbete och optimalt nyttjande av energin.

Prioritering av eldrift och gröna maskiner

Ersätta diesel med HVO vid uppvärmning

Optimerad energianvändning på byggarbetsplatsen

 

Effektivare bygglogistik

Smart planering och samordning av materialflöde leder till en hållbar utveckling för alla parter.

Optimerad logistik

Serviplan för analyser och planering

Ersätta diesel med HVO

Fossilfria transporter

Säkrar det hållbara byggandet

Optimala och kundanpassade lösningar för varje behov och förutsättning för effektiva och lönsamma byggprojekt.

Vinstersäkrade byggprojekt

Moderna bodar med effektivt uppvärmning

Optimerade energilösningar för fastigheter

Läs tidigare nyheter och artiklar

Lambertsson satsar och tillsätter ny chef för affärsorganisationen

Byggbranschen står under stor press i takt med att räntor och inflationen stigit. Allra störst är utmaningarna inom bostadsbyggandet. Lambertsson, som är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör till byggsektorn, är väl insatta i kundernas situation och utmaningar och arbetar systematiskt för att öka deras produktivitet. Därför...

Luleå kommun väljer Lambertsson som avtalspartner inom trafikanordningar

Lambertsson har vunnit upphandling för Luleå kommun. Avtalet berör tjänster och produkter för anordning och trafikavstängning och trädde i kraft den 15 maj 2023.

Lambertsson vinner upphandling med högt ställda energikrav för Stockholms stad

Lambertsson, en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör för bygg- och industrisektorn, har tilldelats ännu en ny upphandling. Denna gång för Exploateringskontoret i Stockholms stad. Avtalet omfattar lösningar för skalskydd och bodetablering för kommunens anläggningsprojekt och trädde i kraft i maj 2023.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats