Lambertssons bygglogistik avgörande för en lyckad byggprocess i Bromstensstaden

När Bromstens industriområde i Stockholm steg för steg omvandlas till Bromstensstaden står Lambertsson för den professionella bygglogistiken. Det gäller ett särskilt leveransplaneringssystem och tillsättandet av både en övergripande byggplatssamordnare och en bygglogistiker med spetskompetens. – Det här är ett omfattande uppdrag där det är väldigt roligt att vi kan hjälpa till med att effektivisera alla flöden, säger Christian Segerström, logistikansvarig i Lambertssons östra region.

När tidigare Bromstens industriområde är helt omvandlat till nya Bromstensstaden ska här finnas totalt 2 500 bostäder samt parker, arbetsplatser, förskolor och annan service. Markarbetet har pågått en längre tid och nu börjar de första huskropparna uppföras.

En effektivisering av byggprocesser

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Sedan ett par år tillbaka erbjuder bolaget även marknadssmarta logistiktjänster genom konceptet Lambertsson Logistics, vilket är ett av flera koncept för att skapa säkrare och mer effektiva byggarbetsplatser.

Leveransplaneringssystemet Serviplan är avgörande för uppgiften att bland annat samordna ett stort antal transporter utan förseningar eller flaskhalsar. Konkret innebär logistiktjänsterna en ökad leveransprecision och kortare ledtider.

– Det finns bara en infartsväg till området samtidigt som det pågår många olika byggprojekt i olika stadier. Det är också ont om avställningsytor. Här är Serviplan ett oumbärligt verktyg för alla involverade. När entreprenörerna bokar sina transporter i systemet får samtliga aktörer en helhetsbild av flödet, säger Christian Segerström.

Förstudie gav svar

Lambertssons uppdrag i Bromstensstaden började redan med en förstudie kring den krävande bygglogistiken. Studien, som blev mycket uppskattad, omfattade även rekommendationer om hur flaskhalsar och andra problem skulle hanteras.

Exploateringskontoret ansvarar för utbyggnaden av all ny infrastruktur i området. Bland annat byggs nya pumpstationer och nya broar, samt förläggning av VA, el och fiber för de nya bostäderna.
Lambertssons nyckelpersoner agerar snabbt och effektivt och märker direkt vad som behöver göras.

Lambertsson samarbetar även med byggbolaget JM som bygger 217 lägenheter i Bromstensstaden.
– Ett välfungerande logistiksamarbete är av största vikt eftersom vi är många byggherrar som ska samsas på liten yta. Samarbetet med Lambertssons har varit avgörande för samordningen av transporterna och för att säkerställa en bra arbetsmiljö. God dialog aktörerna emellan har också bidragit till en fin sammanhållning i hela byggområdet, säger Frida Runemo, projektledare på JM Bostad.

För mer information: Per Hovbrandt, marknadschef, 073 - 384 88 50

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats