Lambertsson fortsätter vara drivande i insatserna för att minska byggbranschens klimatpåverkan – lanserar en ny digital plattform

Nu erbjuder Lambertsson sina kunder plattformen Lambertsson Control – ett system för övervakning, mätning och styrning av driftsmiljön på byggarbetsplatserna. Genom att utveckla en klimateffektiv lösning visar Lambertsson ännu en gång att vi tar täten i omställningen.

Den nya plattformen lanseras nu brett – med Lambertsson Control tar kunden själv kontroll över sin driftsmiljö, minskar klimatavtrycket och säkrar en hållbar lönsamhet. 

– Genom en bättre kontroll över energianvändningen på byggarbetsplatsen slipper man onödiga kostnader samtidigt som klimatavtrycket minskar, säger Jesper Mårtensson, vice VD på Lambertsson.
– Men vi kan egentligen mäta allt som det finns en givare till. Det minskar risken för driftstörningar och avbrott i produktionen, fortsätter han.

I takt med ett ökat miljömedvetande och ny lagstiftning har behovet av smidiga och automatiserade analysverktyg ökat. För en bransch där klimatpåverkan är lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige finns ett faktiskt behov av nya tillvägagångssätt.

Genom den digitala plattformen Lambertsson Online sker all visualisering och uppföljning genom att kunden enkelt kan följa utvecklingen på kort och lång sikt. 

– De testprojekt vi genomfört har fått väldigt bra respons. Kunderna har fått data levererad i realtid och kunnat anpassa produktionen vilket har resulterat i såväl lägre energianvändning som färre driftsstörningar. 

Även säkerheten på arbetsplatserna ökar.
– En utmaning för byggbranschen är till exempel svårigheten att mäta mängden kvartsdamm i luften. Dammet har stor påverkan på hälsan och med Lambertsson Control går det att mäta och åtgärda nivåerna av de här finpartiklarna, säger Jesper Mårtensson.

 

Ta kontroll över dina energikostnader på bygget

Lambertsson Control skapar framtidens energi- och klimatsmarta byggarbetsplatser

Läs tidigare nyheter och artiklar

Keep Out Trygg och säker byggarbetsplats dygnet runt

Varje år drabbas tusentals svenska byggarbetsplatser av inbrott och stölder. Förutom att det försvinner verktyg och byggmaterial blir kostnaderna för förseningar och självrisker stora.

Lambertsson i nationellt samarbete med Period Pack

Ett nytt samarbetsavtal har slutits mellan Lambertsson och Period Pack. Nu erbjuds period pack till alla tillfälliga arbetsplatser och bodar.

Första eldrivna servicebilarna rullar ut

Den gröna omställningen fortsätter

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.