Historiken bakom Lambertsson

Byggbolaget Kullenbergs, då baserat i Göteborg, startade en maskinuthyrningsverksamhet under namnet Kullenberg Maskin på 1970-talet. År 1980 förvärvades E. Lambertsson Kranuthyrning AB i Malmö (stiftat 28 maj 1968) som arbetade med kranuthyrning och åkeriverksamhet. Namnet ändrades därefter till Lambertsson, för kran och uthyrningsverksamheterna inom Kullenbergs.

Under början 1980-talet växte Lambertsson genom bland annat förvärv av Lindén Kranservice samt Pada kran i Stockholm. I mitten av 1980-talet startades Europakranar som än idag är verksam med försäljning av bland annat Potain byggnadskranar. Maskin- och elverksamheten täckte under denna period större delen av Sverige.

Under den stora krisen 1992 gick Kullenbergs i konkurs och Peab förvärvade Lambertssons hela verksamhet. 

Peabs egen maskinverksamhet startade i mitten av 1960-talet under namnet Lagret. Den verksamheten som då var koncentrerad till nordvästra Skåne höll mest på med att köpa in maskiner och tillbehör. Lagrets verksamhet bestod av ett maskinförråd som främst erbjöd sina tjänster till Peab. Under de kommande åren var företaget ganska lokalt och anonymt.

I samband med att Peab förvärvade Lambertsson inordnades all maskin-, el- och kran verksamhet under namnet Lambertsson resp. Lambertssons Kran. Detta medförde nu att Peab fick en rikstäckande verksamhet.

År 1999 valde man att slå ihop all verksamhet inom Lambertsson Maskin  och El  till ett bolag under namnet Lambertsson Sverige AB och 2004 kom Lambertssons Kran AB med in bolaget. Under denna tid drevs verksamheten i 3 divisioner, El, Uthyrning samt Kran.

Verksamheterna växte kraftigt under många år. BPA´s Kran o Hiss verksamhet införlivades i mitten på 90 talet. År 2006 köptes Bärarelaget Krancenter samt Ralling som jobbar med mobilkranar o kranbilar i syd. Kranor AS, rikstäckande i Norge på byggkranar o Hissar förvärvades samma år. 

I januari 2012 delades verksamheterna i två bolag. Kran verksamheten blev återigen ett separat bolag Lambertsson Kran AB, det som då kallades Rental och El var kvar i Lambertsson Sverige AB.

Lambertsson är idag två dotterbolag inom Peabkoncernen. Vi har växt till att bli en av Skandinaviens största leverantörer och uthyrare av byggrelaterade tjänster och produkter inom bygg, anläggning och industri.