Rotationsgrind

Håll arbetsplatsen trygg och säkerställ att endast behöriga personer med ID06 har tillträde till din byggarbetsplats. Grindarna du hyr av oss är robust konstruerade och anpassade för vårt hårda klimat.

Styr flödet av personer

Våra rotationsgrindar hjälper dig få fullständig kontroll och styra över ut- och inpasseringen av personal på din byggarbetsplats.

Kontakt

Keep Out Support

Telefon: 020-88 25 00