Vid din sida i ett hållbart samhällsbygge

Byggbranschens klimatpåverkan i Sverige bedöms uppgå till cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka fyra miljoner ton på husprojekt och sex miljoner på anläggningsprojekt. Vi inom byggbranschen måste börja hitta hållbara lösningar. Till exempel visar beräkningar att i ett flerbostadshus av betong står produktionsfasen, det vill säga själva byggandet av huset, för cirka 50 procent av husets totala klimatbelastning under de första 50 åren. Resterande belastning står driftsfasen för. 

Medan utvecklingen har gått snabbt vad gäller att minska klimatpåverkan under driftsfasen (exempelvis genom olika former av energieffektivisering), så har utvecklingen i princip stått stilla - och klimatpåverkan under själva produktionsfasen - till och med ökat. Därför måste vi börja titta på vad vi kan förändra under själva byggprocessen. En åtgärd är att även här arbeta med resurs- och energieffektivisering. En annan är att ställa om från fossila bränslen. 

Lambertsson tar täten i den gröna omställningen

Vi på Lambertsson arbetar med hållbarhet på alla plan och i alla delar av vår verksamhet – från den cirkulärekonomiska idén om att hyra istället för att köpa, till den eldrivna maskinparken och fossilfria transporter. Och inte minst i de olika digitala tjänsterna som hjälper dig att planera och bygga mer resurs- och energieffektivt. Ja, att förenkla för ett mer hållbart samhällsbygge är något av det viktigaste vi kan göra för dig som bygger. Det är det som driver oss att vara en ledande kraft i den gröna omställningen.

Att hyra är att hushålla

Genom att hyra maskiner och utrustning endast när du behöver dem hushållet vi tillsammans med resurserna - både ekonomiskt och miljömässigt. Att bidra till en hållbar utveckling - miljömässigt, ekonomiskt och socialt är viktigt för oss. Med Lambertssons gröna maskiner hjälper vi er att göra hållbara val enklare. 

Eldrivna maskiner - för minskad miljöpåverkan

Varje år byggs det för cirka 325 miljarder kronor i Sverige, vilket är ungefär nio procent av BNP. I summan ingår både bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och industriella anläggningar. Byggbranschen är alltså en bransch med omfattande miljöpåverkan. Att ersätta bensin- och dieseldrivna maskiner med eldrivna är en av flera åtgärder som behövs för att göra byggprocessen mer effektiv och ekologiskt hållbar.

Jobba klimatsmart med gröna maskiner

Nu lanserar Lambertsson en serie uthyrningsmaskiner som använder elmotorer i stället för förbränningsmotorer. Det betyder att de inte släpper ut några växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Vi är först bland de stora uthyrningsföretagen i Sverige med att erbjuda klimatsmarta anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid.

För oss på Lambertsson är det viktigt att hela tiden driva på och utveckla branschen i en grönare och mer hållbar riktning. Våra nya eldrivna stampar, grävmaskiner och hjullastare är en del av det arbetet.

Tysta och utan avgaser

En eldriven grävmaskin är inte bara klimatsmart och hållbar. Den är även tyst att jobba med. Det är ännu en fördel med att använda maskiner som går på eldrift. Prestandan och produktiviteten är densamma, även om du väljer det gröna och tysta maskinalternativet. Med eldrivna maskiner slipper man dessutom avgaser.

Arbetsmiljön blir tyst och utan utsläpp vilket är viktigt vid exempelvis sanering av byggnader eller åtgärder i parkeringshus. Ytterligare en positiv sak med eldrivna maskiner är de låga driftskostnaderna. Elmotorer kräver mindre service och underhåll jämfört med traditionella förbränningsmotorer.

Läs mer

Smartare bygglogistik - lägre totalkostnad och minskad klimatpåverkan

Med fungerande logistik kan man göra stora förändringar med små insatser. Genom effektiv logistik reduceras kostnader och leveransprecisionen ökar, vilket även leder till kortare ledtider för kunden. En effektivare logistik och samordnande av materialflöde leder till en hållbar utveckling för alla parter. 

Låt talen tala

Med Lambertsson Logistics som partner i projektet hjälper vi er att bygga effektivt, säkert och hållbart. Genom effektiv logistik reduceras kostnader och leveransprecisionen ökar, vilket även leder till kortare ledtider för kunden. En effektivare logistik och samordnande av materialflöde leder till en hållbar utveckling för alla parter. Rent konkret kan du minska antalet transporter med upp till 80% och reducera spill och svinn med upp till 10%. En annan aspekt att ta hänsyn till är arbetsmiljöskador. Arbetsskador relaterade till materialflöden står nämligen idag för 50 procent. Planerade leveranser minskar riskerna och ökar säkerheten.

Läs mer

Lambertsson Control - digital plattform för kontroll över byggets energiförbrukning

Energifrågan är något som hamnat högt på agendan. De energipriser vi nu ser får en stor påverkan på ett byggprojekts totalekonomi. Utöver det är klimatbelastningen lika stor i själva byggprocessen som vid drift av fastigheten under 50 år. Vi har i och med dessa utmaningar mött kunder som efterfrågat lösningar inom bland annat mätning, övervakning, styrning, kontroll och automatisering. Det var med dessa önskemål och behov som vi utvecklade Lambertsson Control.

Energi- och klimatsmarta byggen med Lambertsson Control

Med Lambertsson Control kan du ta kontroll över energikostnaderna och samtidigt förbättra komfort och driftsäkerhet. Med plattformen skapas framtidens energi- och klimatsmarta byggarbetsplatser genom förenklad mätning, övervakning, styrning, kontroll och automatisering av klimatdata. 

Läs mer

Lambertsson Online - ger dig full koll i fickformat

Lambertsson Online är en digital plattform som hjälper dig som kund att både öka effektiviteten och lönsamheten genom förenklad hantering och bättre kontroll. Med våra digitala verktyg ger vi er det ni behöver för att förstå och optimera er inhyrning.

Hjälper dig att göra hållbara val

Den digitala plattformen Lambertsson Online har du tillgång till både i din telefon och på datorn.

Genom att hyra maskiner endast när du behöver dem kan vi hjälpas åt att hushålla med resurserna – till nytta för miljön såväl som för projektets ekonomi. Med Lambertsson Online är det enkelt att göra hållbara val.

Läs mer

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats