Vi jobbar värdefullt

Som en del av Peabkoncernen arbetar vi på Lambertsson efter vår gemensamma uppförandekod och våra kärnvärden.

Uppförandekoden är baserad på de internationella principerna i FN:s Global Compact tillsammans med Peabkoncernens kärnvärden – jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Uppförandekoden rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption och antogs av koncernledningen 2009.

Vår uppförandekod

Peabs uppförandekod (Code of Conduct) rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö - korruption antogs av koncernledningen 2009.

Våra kärnvärden

JUPP är en förkortning av våra kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. JUPP beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som

Peabs års- och hållbarhetsredovisning 2016

Inom de fyra fokusområdena; Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang, samlas de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.