Vi jobbar värdefullt

Som en del av Peabkoncernen arbetar vi på Lambertsson efter vår gemensamma uppförandekod och våra kärnvärden.

Uppförandekoden är baserad på de internationella principerna i FN:s Global Compact tillsammans med Peabkoncernens kärnvärden – jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Uppförandekoden rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption och antogs av koncernledningen 2009.

Vår uppförandekod

Peabs uppförandekod (Code of Conduct) rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö - korruption antogs av koncernledningen 2009.

Jobba hos oss

För oss på Lambertsson är det viktigt att få vara delaktiga, kunna utvecklas och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Hos oss har alla möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Peabs års- och hållbarhetsredovisning 2018

Inom de fyra fokusområdena; Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang, samlas de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.