Vi jobbar värdefullt

Som en del av Peabkoncernen arbetar vi på Lambertsson efter vår gemensamma uppförandekod och våra kärnvärden.

Uppförandekoden är baserad på de internationella principerna i FN:s Global Compact tillsammans med Peabkoncernens kärnvärden – jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Uppförandekoden rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption och antogs av koncernledningen 2009.

Vår uppförandekod

Peabs uppförandekod (Code of Conduct) rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö - korruption antogs av koncernledningen 2009.

Läs mer

Våra kärnvärden

JUPP är en förkortning av våra kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. JUPP beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som

Läs mer

Peabs års- och hållbarhetsredovisning 2016

Inom de fyra fokusområdena; Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang, samlas de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna.

Läs mer