Arbetsmiljö

Inom Lambertsson ser vi ständigt över vår arbetsmiljö, såväl på våra produktionsarbetsplatser som på våra kontor. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi arbetar med att höja alla medarbetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

Genom aktivt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av den dagliga verksamheten förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall. Vi har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor. Riskobservationer, tillbud och olyckor rapporteras och följs upp. Målet är trygga arbetsplatser för alla. Läs mer om vår senaste kampanj som syftar till att förändra de attityder som ofta ligger bakom oaktsamhet och olycksfall i arbetet.

Säker sak

Vår vision är att ingen ska skadas eller omkomma på Sveriges byggarbetsplatser. Därför ökar vi nu våra ansträngningar för att påverka och förändra de attityder som ofta ligger bakom oaktsamhet och olycksfall.

Förmåner och hälsa

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag. Mår vi som jobbar på Lambertsson bra återspeglas det på ett positivt sätt i vårt arbete. På Lambertsson uppmuntrar vi därför initiativ till aktiviteter som bidrar till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap på, och utanför, våra arbetsplatser.

Etik och socialt ansvarstagande

I Lambertsson arbetar vi med god etik och socialt ansvarstagande. Vi strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer till varandra.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.