2017-03-29

Glacell monterar solceller i unikt fasadprojekt

Glacell har just påbörjat installationen av solceller på fasaden till Flustret, den nyskapande entrébyggnaden till stadsdelen Vallastaden i Linköping.

- I entrén till stadsdelen byggs parkeringshuset Flustret och det klär vi med solceller på fasaden, säger Kalle Demeter, projektchef på Glacell.

520 ramar av totalt 1303 installeras med tunnfilmssolceller och monteras i ett mönster. Panelerna utförs med genomfärgat glas i olika kulörer, men eftersom de också ska gå att se igenom får solcellerna lägre effekt.

Fasaderna i öster, söder och väster ska kläs med solceller och energin de alstrar, beräknad till 55 megawattimmar el per år, kommer bland annat att kunna försörja den fasadbelysning som Glacell också installerar.

- Det blir ett ljusspel ute i fasaden när den blir klar, men det är en ljustekniker som står för utformningen, berättar Kalle Demeter.

 Glacell sköter hela installationen av belysning och solceller och ser gärna att de får förtroendet att ta sig an fler liknande projekt.

 - Vi försöker få fatt i entreprenader som anknyter till byggnadsintegration där solcellerna används som byggnadsmaterial och får funktion både som klimatskal och energikälla. Flustret är ett roligt hus och jag tror det blir riktigt bra! säger Kalle Demeter.

Flustret benämns multihus av skaparna och knyter an till den ekologiska hållbarhet som präglar den nya stadsdelen. På taket till huset planeras en biodling och det är därifrån huset fått sitt namn, ingången till bikupan kallas just fluster.

Flustret har ritats av AG Arkitekter och är ett samarbete mellan det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors, Dukatens Parkering och Tekniska verken.

Installationer

Vår division Glacell hjälper dig med lösningar inom installation, reservkraft, solenergi, vägbelysning, data/tele. Glacell kommer gärna in tidigt i processen för att utforska era specifika behov och göra ert projekt så framgångsrikt och lönsamt som möjligt.

Läs mer om installationer

Glacell

Hos Glacell hittar alltid en lösning för dina behov inom el, tele/data, fiber och solenergi.

Gå vidare till Glacell

Vallastaden i Linköping

Vallastaden är Linköpings nya stadsdel. Ambitionen med området är att det ska präglas av kreativitet, lärande, hållbarhet och resurseffektivitet.

Vidare till Vallastaden