Lambertsson Sverige AB tecknar ramavtal med Sjöfartsverket

Lambertsson Sverige har vunnit upphandlingen av produkter och tjänster inom elinstallationer samt hyra av elcentraler och elmaterial för Mälarprojektet, Södertälje sluss och kanal.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Arbetet är omfattande för att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten kommer järnvägen och vägnätet avlastas och hamnarna ta emot längre och bredare fartyg.

 

Arbetet i Södertälje kanal påbörjades hösten 2016 och planeras vara klart under 2022. När det gäller muddringsarbetet i Södertälje kanal och Mälaren är planen att det ska genomföras under 2022/ 2023.

Förutom att förbättra framkomlighet och säkerhet i kanalen kommer Sjöfartsverket att rusta upp promenadstråken utmed kanalen och göra dem mer attraktiva och tillgängliga.

Lambertsson Sverige AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av maskiner och tillfällig el till bygg- och anläggningsindustrin. Lambertsson Sverige ingår i affärsområde Industri i Peabkoncernen.

Fakta om Södertäljekanal

Kanalen är 3,3 Nautiska mil. Slussen är ca 135 meter lång, 19,6 meter bred och 7,8 meter djup. Slussen är Nordens största för handelssjöfart; största slussen i Sverige är Svedjeholmens timmersluss söder om Örnsköldsvik. Den är 250 meter lång och 30 meter bred, och användes på den tiden man flottade timmer. Årligen passerar ca 3 000 lastfartyg, 9 000 fritidsbåtar och ett mindre antal passagerar- och skärgårdsbåtar slussen.

Per Hovbrandt
Sälj & Marknadschef

Läs tidigare nyheter och artiklar

Vi stödjer Musikhjälpen ”Ingen människa ska lämnas utan vård”

Musikhjälpen är (14–20 december) i full gång med sin trettonde upplaga. I år med temat ”Ingen ska lämnas utan vård”.

Lambertsson vädjar om samarbete för minskad risk för spridning av coronaviruset

Lambertsson är en del i samhällsbyggandet och med det kommer ett stort ansvar, inte minst i svårare tider som idag med coronaviruset.

Onlinetjänst som effektiviserar byggprojekten

LambertssonOnline digitaliserar returer och kontrollintygen

Trygga arbetsplatser för alla

Lambertsson lanserar arbetsmiljösatsningen Säker Sak™

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.