Stölder på byggarbetsplatser ett fortsatt stort problem

Varje år drabbas tusentals svenska byggarbetsplatser av inbrott och stölder. Förutom att det försvinner verktyg och byggmaterial blir kostnaderna för förseningar och självrisker stora. Byggföretagen gör återkommande kartläggningar i för bygg- och anläggningsbranschen där just problematiken med stölder på byggarbetsplatser uppmärksammas.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, anmäldes under 2020 nästan 6 000 inbrottsstölder på byggarbetsplatser. Exempel på vad som stjäls är bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar. Värdet av det stulna beloppet är svårt att uppskatta, men uppskattningsvis ligger det samlade värdet på stöldgodset en bra bit över 2 miljarder kronor per år. När det gäller stölder är det många inom branschen som berörs och det behövs åtgärder från olika håll. För oss på Lambertsson är det en självklarhet att verktyg och material förvaras på ett strukturerat och säkert sätt. Ordning och reda skapar både trygghet och trivsel. En viktig del för att öka säkerheten på byggarbetsplatsen är Keep Out, där vi har alla komponenter som behövs för Stölder på byggarbetsplatser ett fortsatt stort problem att begränsa tillträdet till byggarbetsplatsen. 

Keep Out innehåller en rad åtgärder och produkter som försvårar för tjuven att ta sig in, det ska innebära så stora risker att det inte ens är lönt att försöka. För bygget minimeras också riskerna! Arbetet kan fortgå som planerat utan störningar och det skapar en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. Vårt säkerhetskoncept Keep Out övervakar alla delar av bygget, det ser till att bara rätt personer har tillgång till arbetsplatsen och att inga saker hamnar i orätta händer. Eftersom varje arbetsplats är unik erbjuder vi inga färdiga säkerhetspaket. Vi ser i stället till att våra kunder får precis den lösning som behövs. Keep Out ger en enorm trygghet för både oss och våra kunder.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Glacell laddar om med nytt ramavtal

Nu kan Sinfras 450 medlemsföretag avropa på högkvalitativa laddstationer från Glacell. Avtalet stärker både Glacells kundbas och roll som ett hållbart alternativ på elmarknaden.

Lambertsson säkrar hela bygget

Under vecka 35 är det återigen dags för Lambertssons säkerhetsvecka. Detta vill vi på Lambertsson uppmärksamma gentemot våra kunder genom att uppmärksamma vårt erbjudande om konsultation/inspektion av ditt projekt enligt Trafikverkets kriterier.

Lambertssons eldrivna kran helt unik i Sverige

Lambertsson är först i Sverige med att erbjuda sina kunder en mobil kran som är helt eldriven. Den miljövänliga och hypermoderna maskinen finns bara i tre exemplar i hela världen.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.