Vårt fokus för en jämställd, säker och socialt hållbar byggbransch

Karl Seldén är regionschef i väst och har ansvar för sex kundcenter med drygt 90 medarbetare. Karl har lång erfarenhet i branschen och började sin karriär inom maskinuthyrning av byggkranar, där han fick bred kunskap och förståelse för maskinerna och dess användningsområden. Detta gav honom en god inblick i byggarnas behov av Lambertssons produkter och tjänster. Något han har nytta av i sin roll idag.

På Lambertsson jobbar Karl aktivt med sina fokusområden hållbarhet och jämställdhet. Med två tonårsdöttrar hemma har Karls förståelse för och fokus på jämställdhet och hållbarhet vuxit under åren. Döttrarnas synsätt på jämställdhet har haft en stor inverkan på honom. Att ha medarbetare med olika ursprung och kön skapar en dynamisk arbetsplats och är fördelaktigt eftersom det bidar med flera olika perspektiv och synsätt, menar Karl. Han anser att en arbetsplats med mångfald generellt skapar en trevligare stämning där man tar hänsyn till varandra.

”Istället för att få det bästa av två världar kan man få det bästa av tio världar. Då tror jag man får en betydligt starkare leverans.”

Att försöka anställa fler kvinnor är något han arbetar aktivt med. Kvinnor är nämligen kraftigt underrepresenterade i branschen. För att attrahera fler kvinnliga medarbetare är det viktigt att strategiskt och aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor och reflektera över hur man bemöter varandra på arbetsplatsen. Under möten har det förts diskussioner kring jämställdhet och reflektioner kring vissa beteenden. Att lyfta ämnet gör att medarbetare blir mer medvetna börjar reflektera över sitt eget agerande.

Karl jobbar även med social hållbarhet på olika sätt, bland annat genom att leverera till Göteborg & Company inför olika kulturevent för att skapa ett större engagemang i staden. Vi har dessutom ett stort fokus på att skydda tredje part under ett bygge både gällande säkerhet och se till att bygget inte orsakar oreda i området runt omkring. 

Byggen upplevs ofta som röriga och fula, och därför jobbar vi med våra arbetsplatsinhängningar för att snyggt inrama arbetsplatsen samt att tydligt skylta för att omdirigera trafik, förklarar Karl.

Vi verkar för likabehandling, mångfald och Inkludering

Lambertsson har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och agera.

Säker arbetsmiljö och hälsa

Våra arbetsplatser ska vara trygga, inkluderande och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum. Vårt mål är att ingen ska skadas eller omkomma på Sveriges byggarbetsplatser.

Jämställd rekrytering - alltid över utbildningsmarknaden

Vårt mål för jämställd rekrytering innebär att andelen kvinnor vid nyrekrytering för kärnkompetenser alltid ska överstiga andelen kvinnor som tagit examen i relevanta utbildningsmarknader.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Lambertsson förstärker för ökat fokus på arbetsmiljön

Lambertsson förstärker organisationen med en KMA-samordnare. KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – områden som nu får ytterligare ökad prioritet. Det är Pascal Lehmbeck Malmquist som ska stötta bolagets arbete med säkerhet på arbetsplatsen och andra arbetsmiljöfrågor.

Från stöldanmäld till återfunnen på en timme

Lambertsson säkrar stulen maskin med hjälp av spårbarhet

Storaffär till Lambertsson när Göteborg firar 400 år

När Göteborgs 400-årsfirande under 2023 övergår till en enda lång fest för allmänheten är det Lambertsson som står för infrastrukturen kring alla de event som ska arrangeras.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats