Trafikplats Flädie, E6 i Lund

Ett stort uppdrag inom vårt tjänsteområde trafikanordningar, TA, har handlat om en ombyggnad på väg E6 i Skåne: projektet Flädie-Lund som ska stå klart våren 2018.

Trafikplats Flädie får en ny bro över motorvägen och trafiksignalerna ersätts med en cirkulationsplats. Fjelievägen mellan Flädie och Lund breddas till två körfält i vardera riktning samtidigt som lokala väganslutningar och utfarter stängs och samlas ihop till två nya trafikplatser i Fjelie och Gamlemark. Gc-tunnlar ska göra det säkrare att korsa vägen och det anläggs bullervallar och sätts skärmar för att förbättra boendemiljön.

E6 är en av Sveriges mest trafikerade vägar och trafikintensiteten har varit en stor utmaning under projekts gång, bland annat har vi enbart kunnat flytta TA-material under begränsade tider. Vi har hjälpt kunden med en helhetslösning inom TA, från planeringsstadiet till etablering.

Relaterade tjänster

Trafikanordning

Vi erbjuder en helhetslösning inom trafikanordningar samt uthyrning av TA-material till alla typer av jobb, stora som små. I vårt sortiment finner ni TMA-bilar, trafikbuffert, barriärer, avspärrningsmaterial och skyltar m.m.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.