Kompetensutveckling

På Lambertsson ska vi ha möjlighet att utvecklas i arbetet. Vi uppmuntrar varandras engagemang och initiativförmåga. Vi vet att det är avgörande för företagets framgång att vi som jobbar i Lambertsson är engagerade och yrkeskunniga. Går det bra för oss, går det bra för företaget.

Vi strävar efter att bibehålla och utveckla den kunskap och kompetens som finns i företaget

Vår samlade kompetens är avgörande för Lambertssons framgång. Kompetensutveckling genom utbildning är ett sätt för oss att förbättra våra möjligheter att få större ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter. Det ger oss även möjligheter att växa som individ på det personliga planet.

Utveckling kan vara så mycket. Att lära sig nya saker och prova på nya, utmanande arbetsuppgifter. Att ha möjlighet till befordran, att bli chef eller specialist. Vi vill att alla de möjligheterna ska finnas i Lambertsson, men självklart ska utvecklingsinsatserna vara kopplade till företagets behov, mål och strategier.

Medarbetardialogen är en viktig del i vår verksamhetsutveckling

Utöver den dagliga kontakten med chefer eller arbetsledare erbjuds alla anställda i Lambertsson regelbundna mål- och utvecklingssamtal. Samtalen är en viktig del i vår verksamhetsutveckling och ett av de viktigaste ledarverktygen. Under samtalet förs företagets vision, mål och förväntningar samman med den anställdes tankar och idéer. Det är ett tillfälle att även diskutera eventuella behov av kompetensutveckling.

Ledarskap

Ledarskapet i Lambertsson präglas till stor del av våra kärnvärden Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga (JUPP), som utgör självaste grunden för vår kultur. Vi tror på en prestigelös organisation med närvarande chefer som erbjuder möjlighet till inflytande och delaktighet.

Förmåner och hälsa

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag. Mår vi som jobbar på Lambertsson bra återspeglas det på ett positivt sätt i vårt arbete. På Lambertsson uppmuntrar vi därför initiativ till aktiviteter som bidrar till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap på, och utanför, våra arbetsplatser.

Är du sugen på nytt jobb?

Här hittar du alla lediga jobb inom Lambertsson just nu.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.