Stavvibratorer

I vårt sortiment hittar du både väggstavar och valvstavar i olika utformningar. Stavvibratorer används för att vibrera bort luftfickor i betongen. Tips: Spola rent staven med vatten så snart som möjligt när du är klar. Det underlättar rengöringen och du undviker merkostnader för bland annat blästring. Undvik att ha staven igång då den inte är i betong, skulle den bli överhettad finns ett skydd som löser ut.