Personligt fallskydd

Varför utsätta sig för onödigt höga risker? Vi hjälper dig att mig personligt fallskydd på din arbetsplats. Hyr personligt fallskydd vid jobb på höga höjder.

Så fort man jobbar på höga höjder tillkommer en ny riskfaktor, fall från höga höjder. Vi på Lambertsson tror på nollvisionen och vill minimera denna riskfaktor på arbetsplatserna runt om i landet. Detta genom att hyra ut och förse Sveriges arbetsplatser med personligt fallskydd.

Vårt sortiment av fallskyddsutrustning innehåller olika sorters fallskyddsselar, falldämpande linor, fallskyddsblock och mycket mera.

En personlig fallskyddsutrustning krävs när det inte är möjligt att ha kollektiva skyddssystem på en arbetsplats. Utrustningen ska inte vara i vägen och så pass bekväm att du kan bära den under en hel arbetsdag. Den skall också vara utformad så att den säkrar en person till en förankringspunkt. På så sätt förhindrar den, eller stoppar upp, ett fall på ett säkert sätt.