Hyra Personligt fallskydd

Personlig fallskyddsutrustning krävs när det inte är möjligt att ha kollektiva skyddssystem på en arbetsplats. Utrustningen ska inte vara i vägen och så pass bekväm att du kan bära den under en hel arbetsdag och är utformad så att den säkrar en person till en förankringspunkt. På så sätt förhindrar den, eller stoppar upp, ett fall på ett säkert sätt.