Lambertsson Control ett verktyg för hela branschen

Från årsskiftet blev det lagkrav på att redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har, en så kallad klimatdeklaration. Det är omfattande information som ska redovisas till Boverket och här kommer vi och Lambertsson Control in som ett viktigt verktyg i den processen.

Lambertsson Control är ett av våra senaste erbjudande och har redan blivit ett viktigt verktyg för hela branschen där vi tillsammans erbjuder kundnytta och tar täten i omställningen. När hela branschen börjar skifta fokus, så har vi redan tagit steget genom att erbjuda kunderna Lambertsson Control. Flertalet projekt hos våra kunder kan pågå under flera år. Många gånger kräver byggarbetsplatserna vatten- och elförsörjning i och med byggbodar, byggmaskiner, verktyg och kranar. Allt för att säkra byggarbetsplatsen och tillgodose att allt finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Nu erbjuder Lambertsson sina kunder plattformen Lambertsson Control – ett system för övervakning, mätning och styrning av driftsmiljön på byggarbetsplatserna. Genom att utveckla en klimateffektiv lösning ligger Lambertsson steget före i kampen mot klimatpåverkan. Den nya plattformen lanseras nu brett – med Lambertsson Control tar kunden själv kontroll över sin driftsmiljö, minskar klimatavtrycket och säkrar en hållbar lönsamhet. – Genom en bättre kontroll över energianvändningen på byggarbetsplatsen slipper man onödiga kostnader samtidigt som klimatavtrycket minskar, säger Jesper Mårtensson, vice VD på Lambertsson.

– Men vi kan egentligen mäta allt som det finns en givare till. Det minskar risken för driftstörningar och avbrott i produktionen.

I takt med ett ökat miljömedvetande och ny lagstiftning har behovet av smidiga och automatiserade analysverktyg ökat. För en bransch där klimatpåverkan är lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige finns ett faktiskt behov av nya tillvägagångssätt.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Helhetslösningar redan från start med TA planer

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. Till exempel sköter vi all kontakt mellan Trafikverket /kommunen och entreprenören. Allt våra kunder behöver göra är att meddela oss vad som skall göras, vart det skall utföras och när de önskar börja.

En säkrare arbetsmiljö

Tillsammans ser vi till att jobbet görs säkert

Fokus på säkerhet

Trygga arbetsplatser för alla

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.