Fokus på säkerhet

Trygga arbetsplatser för alla

Produktionen stannar upp, och runt om på arbetsplatser i Sverige, Norge, Finland och Danmark förs samtal om säkra och hälsosamma arbetsplatser. Ytterst är målet att skapa engagemang för att tillsammans minska tillbud och olyckor.
Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder. Det är glädjande och visar att det lönar sig att lägga mycket resurser på förebyggande säkerhetsarbete. Trots detta måste mer göras. En enda olycka med allvarlig eller dödlig utgång är alltid en för mycket. Under vecka 35 var därför fokus att engagera och öka medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. Bland annat uppmärksammades vårt erbjudande om konsultation/inspektion av projekt enligt Trafikverkets kriterier. Genom att vi deltar i skyddsronder under egenkontroll och avstämning ur trafik- och arbetsmiljösäkerhet både eliminerar och förekommer vi eventuella viten i projektet. Lambertsson hjälper till med kompetens och säkerställer bland annat att maskiner som kräver periodiskt underhåll (så som stoftavskiljare med mera) är godkända för att slippa eventuella viten. Därför ökar vi nu våra ansträngningar för att påverka och förändra de attityder som ofta ligger bakom oaktsamhet och olycksfall.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Nu knäpper vi hjälmen

Nu skärper vi kraven på personlig skyddsutrustning i Sverige.

För en värld utan barnarbete

Lambertsson stödjer Musikhjälpen som återkommer för fjortonde gången (13–19 december). Denna gång kommer glasburen stå på Gamla torget i Norrköping. Temat som vi stödjer i är ”För en värld utan barnarbete”.

Skydda verktyg och maskiner på ett smartare sätt

En säkrare och effektivare förvaring

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.