Den längsta och tyngsta transporten har nu rullat på våra svenska vägar

I början av februari blev vi på TA, avstängningsdel för drift och underhåll, kontaktade av Peab gällande en stor transport i ett projekt. Det var många turer och det tog ett tag innan allt blev klart, att Lambertsson skulle ansvara för planeringen av den längsta och tyngsta transporten som kört på svenska vägar.

– Det som skulle transporteras var en transformator som vad konstruerad och byggd i Ludvika som skulle till Köping, berättar TA-ingenjören Linda Boväng som också varit ansvarig för plane-ringen av transporten.

– Vi fick börja med att göra en grov planering, som hela tiden utvecklades allteftersom mer information tillkom. Det var olika färdvägar som fick jämföras och planering av åtgärder som var tvungna att genomföras både inför och under transporten.

Transporten är med sina 106 meter den längs-ta och tyngsta transporten som gått på svenska vägar. De dragfordon som användes är special-byggda och finns bara 6 i hela världen. 

Ekipaget har 288 däck, 5,60 meter bred och väger 750 ton och transformatorn som skulle transporteras väger 390 ton.  

– Vår roll i det här har bland annat varit att planera förarbetet som Peab har utfört längs färdvägen. Till exempel fick vi sänka tre vägar under broar, lägga ut ramper och reglera trafiken med trafikljus berättar Linda.

De mest intensiva veckorna var innan transporten väl började att rulla. Väl i gång så har det varit långa dagar och nätter för all personal. Transporten startade den 7/6 i sällskap med 3 TMA-bilar, 4 skyltfordon och med sina 9 meter i vägbredd skulle transporten ta sig 14 mil på allmän väg. Inför trans-porten är det många tester som gjorts och det har varit åtskilliga kontakter med Hudikvalls kommun, Ljusdals kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och mest otippat Svenska Kyrkan som äger en del av den mark där man skulle köra. 

Man fick även bygga om transporten genom att lägga till extra axlar när man skulle passera fem olika broar, då gick transporten i 1–3 kilometer i timmen och efter varje bro fick den byggas om och då rullade transporten på i cirka 9 kilometer i timmen. 

Största lärdomen jag tar med mig är vikten av kommunikation och hur viktigt det är att förhålla sig till alla parter, samt att man måste vara beredd på att ta snabba beslut emellanåt för att få en så smidig lösning som möjligt, avslutar Linda.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Handslaget - Tillsammans säkrar vi hela bygget

Sedan 2021 följer Lambertsson, genom Peabkoncernen, upp verksamheten utifrån nio externa mål – både finansiella och ickefinansiella – som samtidigt identifierar prioriterade hållbarhetsfrågor. Vi följer upp våra mål kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Förutom de finansiella målen, följer vi varje kvartal upp arbetsplatsolyckor och målet om nol...

Prisbelönt ledare ny chef för Lambertssons största region

Under våren kom nyheten om att vi på Lambertsson förstärker företagsledningen genom att rekrytera Jack Len som ny chef för region syd som också är bolagets största region. Han efterträder Erik Junker som får utökat ansvar i bolaget.

Malin Thorildsson ny chef i Frihamnen

Malin Thorildsson är ny chef för Lambertssons kundcenter i Frihamnen i Stockholm. Företaget är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar och sysselsätter drygt 550 personer. Malin Thorildsson kommer närmast från chefsroller på Byggmax och Biltema och ser fram emot att bygga längre och mer strat...

Dela det här på: