Handslaget - Tillsammans säkrar vi hela bygget

Sedan 2021 följer Lambertsson, genom Peabkoncernen, upp verksamheten utifrån nio externa mål – både finansiella och ickefinansiella – som samtidigt identifierar prioriterade hållbarhetsfrågor. Vi följer upp våra mål kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Förutom de finansiella målen, följer vi varje kvartal upp arbetsplatsolyckor och målet om noll dödsolyckor samt en minskande trend av allvarliga incidenter.

 

SÄKER SAK – Ingen ska komma till skada när Sverige byggs

Bästa arbetsplatsen - allvarliga olyckor

En säker arbetsmiljö är grunden i vår verksamhet och där Säker Sak kommer in som en viktig del. Alla som vistas på våra arbetsplatser ska kunna göra det under trygga och säkra förhållanden, trots att det finns riskfyllda arbetsmoment i verksamheten. För att förebygga olyckor och tillbud på arbetsplatserna utvecklar vi kvalitetssäkrade arbetsmetoder och utbildar medarbetarna. Fokus ligger på planering och riskbedömning i projekten samt lärande från inrapporterade riskobservationer, tillbud och olyckor. Ett exempel på detta är Internationella Arbetsmiljödagen i april och säkerhetsveckan i augusti.

 

Plats att växa

Attraktiv arbetsgivare (eNPS)

Vi ska vara det självklara valet för de som vill arbeta i vår bransch. Hos oss ska alla mötas av säkra och inkluderande arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Två gång-er om året genomför vi medarbetarundersökningen Handslaget för att kontinuerligt kunna utvecklas och förbättras som medarbetare och arbetslag. Frågorna i Handslaget handlar i huvudsak om produktivitet, lagets hållbarhet och om medarbetarna är beredda att rekommendera Lambertsson som arbetsgivare till vänner och bekanta (eNPS). 

I vårens medarbetarundersökning hade vi ett högt deltagande med 86 procents svarsfrekvens och ett stort antal förslag på förbättringar, vilket visar på stort engagemang i att bidra till utveckling av verksamheten. Inom det strategiska målområdet Bästa arbetsplatsen ska värdet för eNPS (rekommendera Lambertsson) ligga över benchmark där eNPS för Lambertsson är 11 och index är 70. Det som är extra positivt att ha med sig är att vi fortsätter att öka i dessa mätningar. 

Läs tidigare nyheter och artiklar

Kontrollintyg som skapar ordning och minskar kostnaden

Håll koll på intyg och undvika sanktionsavgifter direkt i Lambertsson Online för en säker arbetsplats.

Vi fortsätter ta täten i omställningen

Lambertsson är och ska vara drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan

Varvsstaden - ett hållbart projekt på många plan

Varvsstaden i Malmö växer fram till en av världens mest spännande stads-delar. En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem. Stora mängder material som nu demonteras återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet bli...

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats