Det är tillsammans som vi tar hem nya affärer

Lyhördheten och kommunikationen är viktig för att hitta lösningar efter kundernas behov.

Vi har träffat Martin Rosdahl som är kundansvarig hos Lambertsson. Han har en bakgrund som säljare och har tidigare sålt informationsprogram. Martin har varit på Lambertsson i tio år och har en bred roll, men de huvudsakliga uppgifterna är att bevaka upphandlingar inom offentlig sektor, olika förutsättningar samt att skriva anbud och avtal. En dag är det fokus på laddboxar, en annan dag trafikavstängningar. Men hans breda roll har lett till att han numera kan hela produktsortimentet. Jag har nyligen blivit inbjuden i Peabs gemensamma nätverk för anbudsarbeten som täcker Sverige, Norge och Finland. Med nätverket hoppas jag på att kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter från Lambertsson och att lära mig mycket så att vi kan utbyta erfarenheter med varandra. Jag gillar nätverksformen och tror att det är viktigt för att stärka teamkänslan inom koncernen. Vi jobbar som Ett Lambertsson men jobbar mot marknaden på olika sätt och jag måste anpassa arbetet efter de regionala förutsättningarna och möjligheterna. Därför är lyhördheten och kommunikationen viktig så att vi tillsammans hittar lösningar efter kundernas behov. När det gäller anbudsarbetet är det alltid viktigt att engagera och inspirera de lokala cheferna och kollegorna genom hela anbudsförfarandet. Vi måste alltid ha resurser och kunskapen lokalt på plats för att det ska bli bra. Min roll är att få alla att känna sig delaktiga för att få med dem i processen. Om de brinner för anbudet från början kommer alla att göra sitt yttersta för att det ska bli bra. Ofta är det snabba beslut då vi har ungefär en månad på oss att få ihop ett anbud. Det är ansvarig regionchef eller arbetschef som ansvarar för att anbudet lämnas in och det är av största vikt att vara snabb i beslutsprocessen. Mina främsta tips är att vi ska fokusera på de affärer som vi kan vinna och utföra samt att vi ska vara transparenta och jobba som Ett Lambertsson. Det ska inte vara dina kunder och ditt projekt.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Glacell laddar om med nytt ramavtal

Nu kan Sinfras 450 medlemsföretag avropa på högkvalitativa laddstationer från Glacell. Avtalet stärker både Glacells kundbas och roll som ett hållbart alternativ på elmarknaden.

Lambertsson säkrar hela bygget

Under vecka 35 är det återigen dags för Lambertssons säkerhetsvecka. Detta vill vi på Lambertsson uppmärksamma gentemot våra kunder genom att uppmärksamma vårt erbjudande om konsultation/inspektion av ditt projekt enligt Trafikverkets kriterier.

Lambertssons eldrivna kran helt unik i Sverige

Lambertsson är först i Sverige med att erbjuda sina kunder en mobil kran som är helt eldriven. Den miljövänliga och hypermoderna maskinen finns bara i tre exemplar i hela världen.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.